I fjol uppgick dagspressens samlade annonsintäkter till 6,6 miljarder, enligt siffror från IRM. Facebook och Google omsatte nästan lika mycket. Under de senaste åren har reklamkakan fördelats om – och i dag är det de globala jättarna som tar de största bitarna. Medieforskaren Jonas Ohlsson presenterar en unik studie Kampen om reklamen på TU. I studien, som initierats av Nordiska ministerrådet, undersöker han och Ulrika Facht hur konkurrensen från globala digitala reklamplattformar påverkar möjligheten att finansiera nyhetsjournalistik i Sverige och Norden.

− När de kommersiellt finansierade nyhetsmedierna inte längre kan förlita sig på reklamen som en viktig intäktskälla, får det stora konsekvenser för hela affärsmodellen och i förlängningen för den samhällsviktiga journalistiken, säger Jonas Ohlsson, Nordicom.

Enligt studien är dagspressen den del av medieindustrin som utsatts för de tuffaste utmaningarna. Reklaminvesteringarna i tryckt dagspress, inkl. bilagor, har enligt Kampen om reklamen minskat med 45 procent sedan 2011 eller 3,7 miljarder kronor. Samtidigt har de digitala nyhetsmedierna i dag annonsintäkter om drygt 2 miljarder, enligt IRM. Lejonparten av den digitala tillväxten har dock gått till de globala reklam- och medieplattformarna Facebook och Google.

− I både Sverige och Norge svarade utomnordiska aktörer för hela den samlande tillväxten i de digitala reklaminvesteringarna under 2015 och 2016, säger Jonas Ohlsson.

Presentationen och studien handlar om vad digitaliseringen av reklam- och mediemarknaden fått för konsekvenser för de nordiska mediebolagens möjligheter att finansiera sin journalistik. Håller den traditionella affärsmodellen på att spricka? Eller finns det skillnader mellan de nordiska länderna som gör att situationen ser olika ut mellan olika länder och medier?

Datum: Onsdag den 7 juni 2017

Tid: 13.30 – 15.30 ca

Plats: TU, Kungsgatan 62 (3 tr.), Stockholm

Sista anmälningsdag: 1 juni 2017, Obs! begränsat antal platser

Anmälan: eva.digrell@tu.se

Presentationen kommer att strömmas live via TU:s facebook-konto.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.