Drönare tillåts – igen!

Högsta Förvaltningsdomstolens dom i oktober i år att kameraövervakningslagen är tillämplig vid användning av s k drönare riskerar att försvåra massmedieföretagens möjligheter att använda drönare i sin publicistiska verksamhet. TU har riktat skarp kritik mot HFD:s dom...

Utvidgad prövningsrätt för PO och PON

Pressens Samarbetsnämnd har beslutat om vissa ändringar av stadgarna för Pressens Opinionsnämnd (PON) och instruktionen för Allmänhetens Pressombudsman (PO). Ändringarna syftar till att möjliggöra en pressetisk prövning även av: Internetpubliceringar från medieföretag...

Information om ”cookie-lagen”

Den 1 juli 2011 träder det som kommit att kallas för ”cookielagen” i kraft. I själva verket handlar det om en ändring i en paragraf i 6 kapitlet 18 § i lagen om elektronisk kommunikation. I dag gäller en s k ”opt-out-modell” för cookies, d v s cookies får användas i...

Pin It on Pinterest