Kritik från TU mot spelannonsutredningen

TU har yttrat sig över den statliga utredning som föreslagit en ändring av bestämmelserna i lotterilagen, som skulle innebära att det inte längre går att publicera annonser för andra än statens spelbolag. I yttrandet riktar vi skarp kritik mot förslaget och avstyrker...

Spelannonserna – uppdaterade rekommendationer

TU:s rekommendationer till våra medlemsföretag om spelannonsering har nu förtydligats efter att det kommit en del frågor och synpunkter. Rekommendationerna har uppdaterats enligt detta. TU:s SPELANNONSREKOMMENDATION A) Spelannonserna ska inte: 1) riktas mot underåriga...

TU-rekommendation om spelannonser

Regeringen har aviserat att man kommer att tillsätta en utredning som ska lämna förslag till en ny spelreglering. Det är ett välkommet beslut. Bort från spelmonopol och mot ett licenssystem, där alla spelaktörer – statliga som privata, svenska som utländska – ges...

Pin It on Pinterest