Nyhetsanskaffning

Hur hittar man till nyheterna digitalt? Enligt Reuters Digital News Report 2016/Danskernes brug af nyhetsmedier 2016 så är det vanligaste sättet online att gå direkt till en nyhetssajt eller app. I Sverige gör 42 procent av internetanvändarna på detta sätt. Ur...

Nyhetskonsumtion

Mer än hälften av Sveriges internetanvändare tar del av nyheter från Aftonbladet online under en vanlig vecka. Och ungefär två av fem tar del av nyheter via Expressens digitala kanaler. De två kvällstidningarna har alltså störst digital räckvidd, enligt studier från...

Anställda

År 2015 arbetade totalt 7 900 personer vid de medieföretag som är medlemmar i TU. Och av dessa arbetade ca 4 000 som journalister. Siffrorna anger alltså endast TU-anslutna företag och inte hela branschen. Antal anställda vid TU:s medlemsföretag respektive år 2015: 7...

Marknadsstruktur

I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så...

Dagspressekonomi

Enligt rapporten Medieekonomi 2016 uppgick dagstidningsföretagens totala rörelseintäkter till 16,9 miljarder kronor 2015. Det var en minskning från 17,4 miljarder jämfört med föregående år. Dagstidningsbranschens ekonomi 2013-15 (mnkr) Rörelseposter 2013 2014 2015...

Reklamintäkter

Svensk reklammarknad omsatte nästan 33 miljarder kr 2015. Två tredjedelar av de pengar som investeras i mediereklam placeras i traditionella medieföretag, som producerar tidningar, tv och direktreklam. Tillväxten sker i första hand i de digitala kanalerna. Redan i dag...

Pin It on Pinterest