Räckvidder

Nedan redovisar vi några räckviddssiffor för de dagstidningar som, enligt Orvesto Konsument, har en total nettoräckvidd på över 90 000 personer/utgivningsdag. Det betyder att tidningarnas räckvidd per genomsnittlig dag i print, e-tidning och digitalt lagts samman....

Marknadsstruktur

I decennier har Sverige varit ett av världens tidningstätaste och mest tidningsläsande länder. Allra flest tidningar i absoluta tal fanns det i början av 1900-talet. Men även i dag finns det ett stort antal tryckta och digitala tidningar. Beroende på hur man räknar så...

Dagspressekonomi

Enligt rapporten Medieekonomi 2017 uppgick dagstidningsföretagens rörelseintäkter (exkl. driftsstöd) till 16,7 miljarder kronor 2016. Det var en minskning från 16,9 miljarder jämfört med föregående år. Dagstidningsbranschens ekonomi 2014-16 (mnkr) Rörelseposter 2014...

Nyhetskonsumtion

Ungefär hälften av Sveriges internetanvändare tar del av nyheter från Aftonbladet online under en vanlig vecka. Och nästan var tredje tar del av nyheter via Expressens digitala kanaler. De två kvällstidningarna har alltså störst digital räckvidd, enligt studier från...

Medieanvändning

Här hittar du information om hur stor andel av befolkningen som läser, tittar och använder dagspress. Siffrorna beskriver alltså nyhetsmediernas räckvidd, hur många som nås under en dag, en vecka eller en annan tidsrymd, via olika kanaler. Dagstidningsläsare i...

Pin It on Pinterest