Sätt gränser för public service

Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion har i uppdrag att sända radio- och tv-program till svenska folket. För att fullgöra uppdraget har de en generös och långsiktig offentlig finansiering på cirka 8 miljarder kronor årligen. Bolagen ingår i den...

Låt oss prata seriöst om public service!

Vi läser – med stigande förvåning – i Dagens Nyheter (26/2) en debattartikel, undertecknad av den tidigare postgeneralen Ulf Dahlsten och tidigare VD:n för SR, Mats Svegfors, som synes gå ut på att vi som företräder icke-statliga medier i Sverige och försöker föra en...

Remissen Ju 2016/09168/L5 ”Kriminalvårdssekretess”

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande. 1. Sammanfattning TU avstyrker promemorians förslag. 2. Förslaget om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) I promemorian...

TU lägger skarpt förslag om digital-momsen

TU:s VD Jeanette Gustafsdotter och TU:s chefsjurist Per Hultengård har vid ett möte den 24 februari med Finansdepartementet diskuterat – och överlämnat – en skrivelse med förslag om hur den kommande momssänkningen på digitala medier kan genomföras. Läs rapporten...

Pin It on Pinterest