Ange tydliga uppgifter i fälten för fakturaadress i anmälningsformuläret.

Villkor – Avbokning och överlåtelse

Vid avbokning senast 14 dagar innan Årets Dagstidning återbetalas deltagaravgiften med avdrag för 15% exkl moms. Vid avbokning senare än 14 dagar innan Årets Dagstidning görs ingen återbetalning. Vi godkänner överlåtelse av plats till annan person. Meddela TU i så god tid som möjligt och senast dagen innan eventet.

Eventuella kostnader som uppstår om eventet ställs in eller flyttas tar TU inte ansvar för.

Villkor – Betalning

Betalning erläggs mot faktura 10 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före Årets Dagstidning.

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar och använder personuppgifterna enbart för eventet. Informationen lämnas inte vidare till tredje part för kommersiellt bruk el liknande.

 

Pin It on Pinterest