Uppmärksamma alla fantastiska prestationer från 2016!

Årets Dagstidning 2017 – konferens & prisutdelning 4 april, Berns Salonger i Stockholm. OBS Nominering stängd. Läs mer!

Foto: Berns

Nominera bidrag till Årets Dagstidning 2017

OBS Nomineringen är stängd.

Årets Dagstidning, den årligen återkommande tävlingen med TU som arrangör, är ett av de tyngsta priserna i mediebranschen. Prisutdelningen 4 april föregås av några seminariepunkter med fokus på branschen. Vi avslutar med stor fest och prisutdelning på Berns Salonger i Stockholm 4 april 2017.

Fram t o m tisdag 7 februari kan du nominera/anmäla bidrag till tävlingen. Veckan efter håller jurygrupperna möten för att bestämma tre nominerade varav en vinnare i varje tävlingsklass.Vi offentliggör vilka som är nominerade men uppgifter om vinnarna håller vi hemligt fram till prisutdelningen.

Vill du skicka in kompletterande underlag och material till tävlingen går det fram till den 10 februari. Längre ner på sidan hittar du formulär för varje tävlingsklass.

Perioden som bedöms är 1 januari 2016 till sista december 2016.

#åd2017

Se bilderna från prisutdelningen ÅD 2016 här.

Prisutdelning på Berns Salonger i Stockholm den 4 april 2017.

Vem som helst kan nominera, det vill säga anmäla bidrag till en eller flera av de sex tävlingsklasserna. Det är kostnadsfritt för medlemmar i TU. Övriga debiteras en administrativ avgift om 5 000 kr per tävlingsbidrag.

Varje jury har rätt att nominera/anmäla ytterligare bidrag till tävlingen. Detta kan ske så sent som på jurymötet.  Juryn utser tre nominerade varav en också är vinnare. Nomineringarna samt vinnare motiveras med en text.

Varje jurygrupp bedömer de tävlande bidragen utifrån de kriterier som beskriver priset.

Information och uppgifter som ingår i de inlämnade tävlingsbidragen hanteras med sekretess.

Kontakt:

Årets Dagstidning Helhetspriset

Priset delas ut till medieföretag som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska beaktas, det redaktionella, kommersiella, tekniska, distributionsmässiga, etc. Mediet måste inte vara lönsamt, men hur företaget lyckats sanera och/eller förbättra sin ekonomi ska tillmätas stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen i mediehusets alla kanaler.

Årets Redaktion 

Priset delas ut till redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av god journalistisk och publicistisk kvalitet är ett baskrav. Priset kan ges till allt, från en del av en redaktion (t ex en sportredaktion eller en webbredaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation.

Årets Ljud & Bild

Priset delas ut till organisation som under året genom journalistik granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud och/eller rörlig bild. Journalistiken, t ex via tv, radio, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren. Nytänkande, resurstillgång, mod och okonventionella lösningar ska särskilt beaktas. Gott journalistiskt hantverk och publicistisk kvalitet är ett baskrav.

Årets Kampanj 

Priset delas ut till den mest framgångsrika kampanjen. Nytänkande, analys, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen utnyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusets möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

Årets Affär 

Priset delas ut till organisation som under året visat kraft och kreativitet i utvecklingen av intäktsbasen och/eller affärsmodellen. Nytänkande, analys, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta kommersiella resultatet av årets affär och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis marknadsavdelning, annonsavdelning, privatmarknadsavdelning eller säljbolag.

Årets Idé 

Priset delas ut till enskild eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika förnyelse. Den kan vara redaktionell eller kommersiell, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En idé som bryter ny mark och bidrar till att branschen utvecklas premieras och kan till exempel vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling

Helhetspriset:

 • Kerstin Brunnberg, tidigare vd Sveriges Radio, ordförande
 • Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden
 • Cecilia Beck-Friis, vd Rayvr
 • Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola
 • Daniel Collin, vd mediebyrån MEC
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer
 • Claes de Faire, vd Fokus
 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television
 • Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media
 • Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting
 • Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic
 • Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD

Årets Redaktion och Årets Ljud & Bild (nytt!):

 • Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden, ordförande
 • Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media

Årets Kampanj och Årets Affär:

 • Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting, ordförande
 • Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer
 • Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic
 • Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD

Årets Idé:

 • Cecilia Beck-Friis, vd Rayvr, ordförande
 • Daniel Collin, vd mediebyrån MEC
 • Claes de Faire, vd Fokus
 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television

Nytänk, mod och utveckling

Priset delas ut till medieföretag som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska beaktas, det redaktionella, kommersiella, tekniska, distributionsmässiga, etc. Mediet måste inte vara lönsamt, men hur företaget lyckats sanera och/eller förbättra sin ekonomi ska tillmätas stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen i mediehusets alla kanaler.

 • Kerstin Brunnberg, tidigare vd Sveriges Radio, ordförande
 • Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden
 • Cecilia Beck-Friis, vd Rayvr
 • Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola
 • Daniel Collin, vd mediebyrån MEC
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Anders Eriksson, vd Sveriges Annonsörer
 • Claes de Faire, vd Fokus
 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television
 • Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media
 • Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting
 • Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic
 • Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD

Nomineringen är stängd.

Kraft och kreativitet

Priset delas ut till redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av god journalistisk och publicistisk kvalitet är ett baskrav. Priset kan ges till allt, från en del av en redaktion (t ex en sportredaktion eller en webbredaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation.

 • Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden, ordförande
 • Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media

Nomineringen är stängd.

Gott journalistiskt hantverk

Priset delas ut till organisation som under året genom journalistik granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud och/eller rörlig bild. Journalistiken, t ex via tv, radio, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren. Nytänkande, resurstillgång, mod och okonventionella lösningar ska särskilt beaktas. Gott journalistiskt hantverk och publicistisk kvalitet är ett baskrav.

 • Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden, ordförande
 • Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media

Nomineringen är stängd.

Kommersiella resultat

Priset delas ut till den mest framgångsrika kampanjen. Nytänkande, analys, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen utnyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusets möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

 • Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting, ordförande
 • Anders Eriksson, vd Sveriges Annonsörer
 • Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic
 • Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD

Nomineringen är stängd.

Nytänk i affärsmodellen

Priset delas ut till organisation som under året visat kraft och kreativitet i utvecklingen av intäktsbasen och/eller affärsmodellen. Nytänkande, analys, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta kommersiella resultatet av årets affär och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis marknadsavdelning, annonsavdelning, privatmarknadsavdelning eller säljbolag.

 • Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting, ordförande
 • Anders Eriksson, vd Sveriges Annonsörer
 • Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic
 • Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD

Nomineringen är stängd.

Idérik förnyelse

Priset delas ut till enskild eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika förnyelse. Den kan vara redaktionell eller kommersiell, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En idé som bryter ny mark och bidrar till att branschen utvecklas premieras och kan till exempel vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling.

 • Cecilia Beck-Friis, vd Rayvr, ordförande
 • Daniel Collin, vd mediebyrån MEC
 • Claes de Faire, vd Fokus
 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television

Nomineringen är stängd.

Pin It on Pinterest