Medieåret 2017 - uppmärksamma alla fantastiska prestationer och skicka in ditt bidrag!

Årets Dagstidning 2018 – konferens & prisutdelning 12 april, Berns Salonger i Stockholm.

Foto: Anette Persson

Nomineringen är stängd

Kompletteringar till inlämnade bidrag kan mailas till info@tu.se fram t o m 13 februari.

Årets Dagstidning, den årligen återkommande tävlingen med TU som arrangör, är ett av de tyngsta priserna i mediebranschen. Prisutdelningen på Berns Salonger 12 april 2018 föregås av en eftermiddag som, förutom TU:s årsmöte, innehåller intressanta seminariepunkter med fokus på branschen (mer info kommer). Dagen avslutas med stor gala och prisutdelning där vi uppmärksammar både nominerade och vinnare under kvällen. Och missa inte att skicka bidrag till Årets Utvecklare – vår nya tävlingsklass!

Längre ner på sidan hittar du formulär för varje tävlingsklass.

Fram t o m fredag 9 februari kan du nominera/anmäla bidrag. Jurygrupperna håller möten för att bestämma tre nominerade varav en vinnare i varje tävlingsklass. Uppgifter om vinnarna är hemligt fram till prisutdelningen, men vi offentliggör vilka de nominerade bidragen är. Tävlingen är öppen för bidrag oavsett kanal eller plattform.

Om du vill du skicka in kompletterande underlag och material till tävlingen går det bra fram till den 13 februari.

Perioden som bedöms är från första januari 2017 till sista december 2017.

#åd2018

Se vinnarna och bilder från prisutdelningen ÅD 2017 här.

Prisutdelning på Berns Salonger i Stockholm den 12 april 2018.

Vem som helst kan kostnadsfritt nominera, det vill säga anmäla bidrag till en eller flera av de sju tävlingsklasserna. Bidragen kan avse alla kanaler och plattformar.

Perioden som bedöms är från första januari 2017 till sista december 2017.

Varje jury har rätt att nominera/anmäla ytterligare bidrag till tävlingen. Detta kan ske så sent som på jurymötet.  Juryn utser tre nominerade varav en också är vinnare. Nomineringarna samt vinnare motiveras med en text.

Varje jurygrupp bedömer de tävlande bidragen utifrån de kriterier som beskriver priset.

Information och uppgifter som ingår i de inlämnade tävlingsbidragen hanteras med sekretess av TU och jurymedlemmarna.

Kontakt:

Årets Dagstidning Helhetspriset

Priset delas ut till medieföretag eller titel som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska beaktas, det redaktionella, kommersiella, tekniska, distributionsmässiga, etc. Mediets ekonomi, ekonomiska tillväxt eller förbättring tillmäts stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen i mediehusets alla kanaler.

Årets Redaktion 

Priset delas ut till en redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av god journalistik och publicistisk kvalitet är ett baskrav. Priset kan ges till allt från en del av en redaktion (t ex en sport- eller webbredaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation oavsett kanal.

Årets Ljud & Bild

Priset delas ut till en organisation som under året genom journalistik granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud och/eller rörlig bild. Journalistiken, t ex via tv, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren samt väl utnyttja och utveckla ljud- och bildberättandets särskilda egenskaper. Bredd, resurstillgång, engagemang och nytänkande lösningar ska särskilt beaktas. Gott publicistiskt hantverk och journalistisk kvalitet är ett baskrav.

Årets Kampanj 

Priset delas ut till den kommersiella kampanj som rönt störst framgång. Nytänkande, analys, kundfokus, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen nyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusens möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

Årets Affär 

Priset delas ut till en organisation som under året visat kraft och kreativitet i utveckling av intäktsbasen och/eller affärsmodellen, vilket drivit försäljning gentemot nya eller etablerade kunder. Nytänkande, dataanvändning, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och affärsdrivande lösningar ska särskilt beaktas. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta affärsmässiga resultatet av årets affär och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis analys-, marknad-, annons-, affärsutvecklings- och privatmarknadsavdelning eller säljbolag för utvecklandet av en ny betallösning, kommersiell användning av data eller inrättandet av en ny vertikal.

Årets Idé 

Priset delas ut till enskild eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika publicistiska förnyelse. Den kan vara redaktionell eller kommersiell på publicistisk grund, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En publicistisk idé som bryter ny mark, är av hög kvalitet och som bidrar till att branschen utvecklas och premieras. Det kan t ex vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling på publicistisk grund.

Årets Utvecklare

Priset delas ut till en person som under året utvecklat, förstärkt eller förnyat mediehusets affär, redaktionella produkt eller varumärke oavsett kanal. Nytänkande, personligt engagemang, lustfylldhet och framåtblickande driv ska särskilt beaktas. Priset kan ges till exempelvis projektledare, redaktionell utvecklare, affärs-, varumärkes-, marknads-, lösnings- och teknikutvecklare.

Helhetspriset:

 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television, ordförande
 • Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Breakit
 • Hanna Brogren, vd Sveriges Kommunikatörer
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Anders Eriksson, vd Sveriges Annonsörer
 • Ulf Johansson, projektledare SVT Opinion Göteborg
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Sakari Pitkänen, mediekonsult
 • Anna Rastner, programchef TV4 och Bonnier Broadcasting
 • Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
 • Susanna Skarrie, vd/chefred Hem & Hyra
 • Lina Söderqvist, tillträdande vd Departments & Stores
 • Camilla Wagner, vd Klara K
 • Michael Wolf, grundare och ledamot Anna Lindh Academy

Årets Redaktion och Årets Ljud & Bild:

 • Ulf Johansson, projektledare SVT Opinion Göteborg, ordförande
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Sakari Pitkänen, mediekonsult
 • Susanna Skarrie, vd/chefred Hem & Hyra
 • Camilla Wagner, vd Klara K

Årets Kampanj och Årets Affär:

 • Anna Rastner, programchef TV4 och Bonnier Broadcasting, ordförande
 • Anders Eriksson, vd Sveriges Annonsörer
 • Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
 • Lina Söderqvist, tillträdande VD Departments & Stores
 • Michael Wolf, grundare och ledamot Anna Lindh Academy

Årets Idé och Årets Utvecklare (nytt!):

 • Hanna Brogren, vd Sveriges Kommunikatörer, ordförande
 • Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Breakit
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé

 

Helhetspriset

Nytänk, mod och utveckling

Priset delas ut till medieföretag som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska beaktas, det redaktionella, kommersiella, tekniska, distributionsmässiga, etc. Mediets ekonomi, ekonomiska tillväxt eller förbättring tillmäts stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen i mediehusets alla kanaler.

 

 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television, ordförande
 • Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Breakit
 • Hanna Brogren, vd Sveriges Kommunikatörer
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Anders Eriksson, vd Sveriges Annonsörer
 • Ulf Johansson, projektledare SVT Opinion Göteborg
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Sakari Pitkänen, mediekonsult
 • Anna Rastner, programchef TV4 och Bonnier Broadcasting
 • Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
 • Susanna Skarrie, vd/chefred Hem & Hyra
 • Lina Söderqvist, tillträdande vd Department & Stores
 • Camilla Wagner, vd Klara K
 • Michael Wolf, grundare och ledamot Anna Lindh Academy

Nomineringen är stängd

Årets Redaktion

Kraft och kreativitet

Priset delas ut till en redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av god journalistik och publicistisk kvalitet är ett baskrav. Priset kan ges till allt från en del av en redaktion (t ex en sport- eller webbredaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation oavsett kanal.

 

 • Ulf Johansson, projektledare SVT Opinion Göteborg, ordförande
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Sakari Pitkänen, mediekonsult
 • Susanna Skarrie, vd/chefred Hem & Hyra
 • Camilla Wagner, vd Klara K

Nomineringen är stängd

Årets Ljud & Bild

Gott publicistiskt hantverk

Priset delas ut till en organisation som under året genom journalistik granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud och/eller rörlig bild. Journalistiken, t ex via tv, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren samt väl utnyttja och utveckla ljud- och bildberättandets särskilda egenskaper. Bredd, resurstillgång, engagemang och nytänkande lösningar ska särskilt beaktas. Gott publicistiskt hantverk och journalistisk kvalitet är ett baskrav.

 

 • Ulf Johansson, projektledare SVT Opinion Göteborg, ordförande
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Sakari Pitkänen, mediekonsult
 • Susanna Skarrie, vd/chefred Hem & Hyra
 • Camilla Wagner, vd Klara K

Nomineringen är stängd

Årets Kampanj

Kommersiella resultat

Priset delas ut till den kommersiella kampanj som rönt störst framgång. Nytänkande, analys, kundfokus, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen nyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusens möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

 

 • Anna Rastner, programchef TV4 och Bonnier Broadcasting, ordförande
 • Anders Eriksson, vd Sveriges Annonsörer
 • Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
 • Lina Söderqvist, tillträdande vd Department & Stores
 • Michael Wolf, grundare och ledamot Anna Lindh Academy

Nomineringen är stängd

Årets Affär

Nytänk i affärsmodellen

Priset delas ut till en organisation som under året visat kraft och kreativitet i utveckling av intäktsbasen och/eller affärsmodellen, vilket drivit försäljning gentemot nya eller etablerade kunder. Nytänkande, dataanvändning, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och affärsdrivande lösningar ska särskilt beaktas. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta affärsmässiga resultatet av årets affär och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis analys-, marknad-, annons-, affärsutvecklings- och privatmarknadsavdelning eller säljbolag för utvecklandet av en ny betallösning, kommersiell användning av data eller inrättandet av en ny vertikal.

 

 • Anna Rastner, programchef TV4 och Bonnier Broadcasting, ordförande
 • Anders Eriksson, vd Sveriges Annonsörer
 • Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
 • Lina Söderqvist, tillträdande vd Department & Stores
 • Michael Wolf, grundare och ledamot Anna Lindh Academy

Nomineringen är stängd

Årets Idé

Idérik publicistisk förnyelse

Priset delas ut till enskild eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika publicistiska förnyelse. Den kan vara redaktionell eller kommersiell på publicistisk grund, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En publicistisk idé som bryter ny mark, är av hög kvalitet och som bidrar till att branschen utvecklas och premieras. Det kan t ex vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling på publicistisk grund.

 

 • Hanna Brogren, vd Sveriges Kommunikatörer, ordförande
 • Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Breakit
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé

Nomineringen är stängd

Årets Utvecklare

Personligt och framåtblickande driv

Priset delas ut till en person som under året utvecklat, förstärkt eller förnyat mediehusets affär, redaktionella produkt eller varumärke oavsett kanal. Nytänkande, personligt engagemang, lustfylldhet och framåtblickande driv ska särskilt beaktas. Priset kan ges till exempelvis projektledare, redaktionell utvecklare, affärs-, varumärkes-, marknads-, lösnings- och teknikutvecklare.

 

 

 • Hanna Brogren, vd Sveriges Kommunikatörer, ordförande
 • Camilla Björkman, affärsutvecklingschef Breakit
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé

Nomineringen är stängd

Pin It on Pinterest