Juryn har sagt sitt. Och de nominerade är...

Foto: Berns

Tre bidrag i toppklass är nominerade i varje kategori

Vi offentliggör vilka som är nominerade men allt om vinnarna håller vi hemligt fram till den stora festen och prisutdelningen på Berns Salonger i Stockholm 4 april 2017.

Årets Dagstidning, den årligen återkommande tävlingen med TU som arrangör, är ett av de tyngsta priserna i mediebranschen. Prisutdelningen 4 april föregås av några seminariepunkter med fokus på branschen. Vi avslutar med stor fest och prisutdelning.

Kerstin Brunnberg, juryordförande i Helhetspriset:

”Bidragen 2016 är ett utsnitt ur verkligheten som gör mig hoppfull. Det ser ut som det kan bli ett vinn vinn-race mellan journalistik, demokrati och affärer.”

Årets Dagstidning Helhetspriset

Nerikes Allehanda

I en global 24:7-omgivning lyckas NA bli en oumbärlig plattform för läsarna och de lokala annonsörerna. Nytänkande ansiktslyftning visar på mod att satsa på print både prenumererad och gratis.  Den digitala affären skördar ekonomisk framgång. Den rörliga bilden drar miljonpublik. Närheten till den politiska debatten gynnar demokratin och journalistiken som täcker såväl det egna kvarteret som världen. Sammantaget blir 2016 året när förändrat arbetssätt och teknisk innovation visar att både publiken och NA bryr sig.

Västerbottens-Kuriren

Västerbottens-Kuriren visar att ensam är stark och modig och når nu ett avundsvärt starkt resultat både ekonomiskt och publikt. Strategiskt och envist strävande gör att tidningen 2016 tar matchen med de stora om digital räckvidd och digital prenumeration, utan att någonsin tappa sitt lokala fokus. VK vågar göra lokala granskningar, till exempel av nazismen, satsar på teknisk utveckling och får Västerbottens näringsliv att hänga på Affärsliv24.

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter visar 2016 att mitt i livet-läsarna visst väljer att läsa kvalificerad granskning – och även betala för den. Digitala prenumerationer från läsare i hela landet har blivit en frodigt växande vardaglighet. Flerstegssatsningar, inte minst på nya redaktionella medarbetare och innovativa format, har under det gångna året fört upp DN på en högre nivå som inte bara är en virtuell verklighet utan en riktigt bra affär.

Årets Redaktion

Aftonbladet Gräv med Digital story

Medan andra redaktioner är stolta över ett eller ett par grävjobb med rejält genomslag per år, presterar Aftonbladets grävredaktion tiofalt, som skandalen i Kommunal, Det svenska hatet, Miljardnotan och Egor Putilov-affären. Aftonbladet ligger längst fram i att utveckla såväl researchmetoderna som den digitala presentationen, vilket belönats såväl av publiken som av branschkollegor. I centrum för framgångarna står en liten kärna journalister som förenar traditionellt grävande med dataanalys och nyskapande berättarformat.

Nerikes Allehanda

När branschen skakas om av nya ekonomiska förutsättningar och den egna organisationen måste förändras så förmår NAs redaktion att utveckla nya produkter, format och arbetsmetoder. I dialog med läsarna och nära säljavdelningarna skapas, med bibehållen integritet, ett engagerande och modigt innehåll som gör skillnad. På NA jobbar alla reportrar med text, stillbild, video och livesändningar, såväl snabbt som fördjupande. Och de når ut, bredare än någonsin.

Västerbottens-Kuriren

Med kvalitetsjournalistik i fokus har VK utvecklat berättandet på de digitala plattformarna och nått en unik räckvidd och position i spridningsområdet. Satsningar på kommunal bevakning i hela sin omfattande geografi, resurskrävande gräv och anpassad journalistik för olika målgrupper engagerar hela deras publik. Det har lett till framgångar i såväl de digitala formaten som i det traditionella pappret. Publicistiken gör att VK står stark.

Årets Ljud & Bild

Expressen TV

Vid stora händelser är Expressen gång på gång nyhetsledande i tv-formatet. Redaktionen fokuserar och kraftsamlar såväl vid stora publikevenemang som i dramatiska skeenden, och ligger långt fram i teknik och berättargrepp. Det är kvällstidningens adelsmärke, att snabbt göra det komplexa begripligt, i en ny tappning.

KIT

KIT:s redaktion har utvecklat en ny form för videoberättandet i sociala medier. Deras effektiva format, i tid, tydlighet och träffsäkerhet har inspirerat andra medier och lett till en rad efterföljare. Deras sätt att använda big data som bas för att skapa kvalitativ social video imponerar.

MittMedias live-tv-nav

Hur får man 550 reportrar utspridda på redaktioner från Mälardalen till Jämtland att producera kvalitativ live-tv? MittMedias lösning med ett tv-nav har gjort det inte bara möjligt utan också framgångsrikt. Reportrarna är snabbt på plats, och i sändning, när det händer.

Årets Affär

Bonnier News Brand Studio

Genom att proffsigt guida kunderna i dagens snårskog av marknadsföringskanaler, har Bonnier News Brand Studio med ett kraftfullt driv och ett nära samarbete med tre olika redaktioner, tagit en position som ledande aktör bland nytänkande innovations- och konceptavdelningar

MittMedias Digitala produktutvecklingsgrupp

Med en stark tilltro till innehållet som säljande kraft, har MittMedias digitala produktutvecklingsgrupp i ett rasande tempo förflyttat sig från klickjakt till avancerad dataanalys av vad läsarna faktiskt vill ha och är beredda att betala för och på så sätt lagt grundbulten till den nya betalda affären online.

HD/Sydsvenskan och Helsingborgs stad

Genom att våga satsa på ett okonventionellt och nära samarbete med den part har som man samtidigt är satt att granska, har HD/Sydsvenskan hittat ett lönsamt och skalbart sätt att använda och stärka sin position som viktigaste digitala aktören lokalt.

Årets Kampanj

Bonnier News Brand Studio och Mazda

Genom nya kreativa annonsformat som tar oss från insidan och ut och spännande interaktiva lösningar, har Bonnier News Brand Studio lyckats skapa en nyfikenhet, inspiration och inte minst ett 20 gånger högre engagemang än kundens tidigare kampanjer.

KIT och RFSL:s kampanj Ta steget

För att våga tala om det svåra krävs mod och nyfikenhet. Men hur når man genom bruset med ett stigmatiserat ämne? Med hjälp av data, en varm tonalitet och en tydlig avsikt att informera har kampanjen levererat långt över förväntningarna.

HD/Sydsvenskan och Helsingborgs stad

Genom att ta native advertising till en ny nivå, med ett djupgående samarbete med kunden där respekten för den redaktionella integriteten varit avgörande, har HD/Sydsvenskan initierat ett oväntat samarbete med en part som samtidigt utsätts för granskning.

Årets Idé

DN.VR

Med marknadsledarskap kommer ansvar och med virtual reality kommer helt nya möjligheter. VR ger möjlighet att närvara där det händer och har potential att bli nästa generations journalistiska plattform. Genom att sprida detta nya berättarformat till en bredare publik tar DN just det där ansvaret som bara en marknadsledare gör.

Mobile Stories 

”Vem ska jag tro på?” sjöng Thomas DiLeva på 80-talet. Ja, hur vet man det när man växer upp i en tid av alternativa fakta, klickjakt och en utspridd avsaknad av källkritik? Mobile Stories hjälper med sin nya mediekanal unga att ta större ansvar i samhällsdebatten genom att praktisera och lära sig grundläggande kunskaper om journalistik. Ett viktigt och angeläget initiativ i dessa tider.

Klackspark.com

Med en Klackspark och textroboten Rosalinda utvidgar Östgöta Media gränserna för vad som är möjligt att bevaka. Annars okända historier samt personer lyfts fram och får spridning på ett helt nytt sätt och begreppet robotjournalistik blev plötsligt både mer mänskligt och underhållande.

Internationellt branschseminarium med topptalare. Stor gala och prisutdelning i Årets Dagstidning 2017.

Årets fest och seminarium äger rum den 4 april. Årets Dagstidning 2017 på Berns salonger, Berzelii Park i Stockholm. Allt i arrangemang av TU – Medier i Sverige.

Vi sätter fokus på journalistik, framtid, publicistiska affärer och branschen under en eftermiddag och kväll med internationell, nordisk och lokal vinkling.

Nätverka, kompetensutveckla och mingla. Inspireras och byt erfarenheter under dagen – och fortsätt sedan kvällen med mingel och galamiddag då vinnarna i Årets Dagstidning presenteras och taket lyfter på Berns salonger.

Allt om programmet, information om anmälan och biljetter hittar du här.

Kontakt:

Information om tävlingen finns på denna länk.

Delar av juryn till Helhetspriset. Foto: Jonas Hellsén

Helhetspriset:

 • Kerstin Brunnberg, tidigare vd Sveriges Radio, ordförande
 • Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden
 • Cecilia Beck-Friis, vd Rayvr
 • Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola
 • Daniel Collin, vd mediebyrån MEC
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer
 • Claes de Faire, vd Fokus
 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television
 • Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media
 • Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting
 • Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic
 • Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD

Årets Redaktion och Årets Ljud & Bild (nytt!):

 • Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden, ordförande
 • Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola
 • Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter
 • Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media

Årets Kampanj och Årets Affär:

 • Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting, ordförande
 • Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer
 • Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic
 • Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD

Årets Idé:

 • Cecilia Beck-Friis, vd Rayvr, ordförande
 • Daniel Collin, vd mediebyrån MEC
 • Claes de Faire, vd Fokus
 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television

Nytänk, mod och utveckling

Priset delas ut till medieföretag som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska beaktas, det redaktionella, kommersiella, tekniska, distributionsmässiga, etc. Mediet måste inte vara lönsamt, men hur företaget lyckats sanera och/eller förbättra sin ekonomi ska tillmätas stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen i mediehusets alla kanaler.

Kraft och kreativitet

Priset delas ut till redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av god journalistisk och publicistisk kvalitet är ett baskrav. Priset kan ges till allt, från en del av en redaktion (t ex en sportredaktion eller en webbredaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation.

Gott journalistiskt hantverk

Priset delas ut till organisation som under året genom journalistik granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud och/eller rörlig bild. Journalistiken, t ex via tv, radio, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren. Nytänkande, resurstillgång, mod och okonventionella lösningar ska särskilt beaktas. Gott journalistiskt hantverk och publicistisk kvalitet är ett baskrav.

Kommersiella resultat

Priset delas ut till den mest framgångsrika kampanjen. Nytänkande, analys, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen utnyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusets möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

Nytänk i affärsmodellen

Priset delas ut till organisation som under året visat kraft och kreativitet i utvecklingen av intäktsbasen och/eller affärsmodellen. Nytänkande, analys, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta kommersiella resultatet av årets affär och/eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis marknadsavdelning, annonsavdelning, privatmarknadsavdelning eller säljbolag.

Idérik förnyelse

Priset delas ut till enskild eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika förnyelse. Den kan vara redaktionell eller kommersiell, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En idé som bryter ny mark och bidrar till att branschen utvecklas premieras och kan till exempel vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling.

Pin It on Pinterest