IT-rätt och integritet

Personuppgiftslagen, PUL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Tryck- och yttrandefriheten gäller framför PUL. Det innebär i sin tur att PUL:s regler inte är tillämpliga på medieföretagens verksamhet.

Almedalen

De mest brännande mediefrågorna

Drönare tillåts – igen!

Högsta Förvaltningsdomstolens dom i oktober i år att kameraövervakningslagen är tillämplig vid användning av s k drönare riskerar att försvåra massmedieföretagens möjligheter att använda drönare i sin publicistiska verksamhet. TU har riktat skarp kritik mot HFD:s dom...

läs mer

Drönare tillåts – igen!

Högsta Förvaltningsdomstolens dom i oktober i år att kameraövervakningslagen är tillämplig vid användning av s k drönare riskerar att försvåra massmedieföretagens möjligheter att använda drönare i sin publicistiska verksamhet. TU har riktat skarp kritik mot HFD:s dom...

läs mer

Pin It on Pinterest