Marknadsföring

Marknadsföringslagen är en så kallad ramlag som innehåller generella regler om reklam. Marknadsföringslagen trädde i kraft i juli 2008 och bygger på ett EG-direktiv. Lagen, som till struktur och upplägg liknar den gamla marknadsföringslagen, innehåller bland annat en s k svart lista med 31 stycken marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna. För att ett ingripande enligt marknadsföringslagen skall kunna ske mot reklam i tryckt skrift krävs att den är av rent kommersiell natur. Framställningen skall ha ett kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål.

Till marknadsföringsrätten hör även marknadsrättslig speciallagstiftning såsom bl a Lotterilagen, Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om namn och bild i reklam.
Enligt Alkohollagen är det bland annat förbjudet för medieföretagen att införa reklam för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. All alkoholreklam skall innehålla en varningstext om alkoholens skadeverkningar.

Lotterilagen innehåller bland annat det s k främjandeförbudet som innebär att det är förbjudet att främja deltagande i utländska spel genom att t ex ta in annonser för utländska spelbolag eller på annonsplats på webbsidor förmedla länkar till sådana bolag. Svea hovrätt har begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen om främjandeförbudet är förenligt med EG-rätten.

Telemarketing – nya krav

Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om att det ska krävas ett skriftligt godkännande i efterhand för att ett avtal, om t ex ett tidningsabonnemang, som träffas vid telefonförsäljning ska vara giltigt. Detta gäller fr o m den 1 september 2018. De nya...

läs mer

Lotteriinspektionen hotar fria medier

DI debatt 7 januari 2018. Inför 2018 kraftsamlar Lotteriinspektionen genom att skicka ett stort antal vitesförelägganden till Sveriges dagstidningar. Norr och söder, stad och land – alla drabbas de av inspektionens hot om hundratusentals kronor i viten. Upphovet är...

läs mer

Lotteriinspektionen hotar fria medier

DI debatt 7 januari 2018. Inför 2018 kraftsamlar Lotteriinspektionen genom att skicka ett stort antal vitesförelägganden till Sveriges dagstidningar. Norr och söder, stad och land – alla drabbas de av inspektionens hot om hundratusentals kronor i viten. Upphovet är...

läs mer

Telemarketing – nya krav

Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om att det ska krävas ett skriftligt godkännande i efterhand för att ett avtal, om t ex ett tidningsabonnemang, som träffas vid telefonförsäljning ska vara giltigt. Detta gäller fr o m den 1 september 2018. De nya...

läs mer

Lotteriinspektionen hotar fria medier

DI debatt 7 januari 2018. Inför 2018 kraftsamlar Lotteriinspektionen genom att skicka ett stort antal vitesförelägganden till Sveriges dagstidningar. Norr och söder, stad och land – alla drabbas de av inspektionens hot om hundratusentals kronor i viten. Upphovet är...

läs mer

Lotteriinspektionen hotar fria medier

DI debatt 7 januari 2018. Inför 2018 kraftsamlar Lotteriinspektionen genom att skicka ett stort antal vitesförelägganden till Sveriges dagstidningar. Norr och söder, stad och land – alla drabbas de av inspektionens hot om hundratusentals kronor i viten. Upphovet är...

läs mer

Pin It on Pinterest