Marknadsföring

Marknadsföringslagen är en så kallad ramlag som innehåller generella regler om reklam. Marknadsföringslagen trädde i kraft i juli 2008 och bygger på ett EG-direktiv. Lagen, som till struktur och upplägg liknar den gamla marknadsföringslagen, innehåller bland annat en s k svart lista med 31 stycken marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna. För att ett ingripande enligt marknadsföringslagen skall kunna ske mot reklam i tryckt skrift krävs att den är av rent kommersiell natur. Framställningen skall ha ett kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål.

Till marknadsföringsrätten hör även marknadsrättslig speciallagstiftning såsom bl a Lotterilagen, Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om namn och bild i reklam.
Enligt Alkohollagen är det bland annat förbjudet för medieföretagen att införa reklam för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. All alkoholreklam skall innehålla en varningstext om alkoholens skadeverkningar.

Lotterilagen innehåller bland annat det s k främjandeförbudet som innebär att det är förbjudet att främja deltagande i utländska spel genom att t ex ta in annonser för utländska spelbolag eller på annonsplats på webbsidor förmedla länkar till sådana bolag. Svea hovrätt har begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen om främjandeförbudet är förenligt med EG-rätten.

Fotbolls-EM och skyddade varumärken

På fredag inleds fotbolls-EM 2016 i Frankrike.

TU vill därför påminna om att det inte är tillåtet att använda skyddade varumärken, ordet ”EM”, ”UEFA euro 2016”, bilder på landslagströjor, bilder på fotbollsspelarna, emblem, maskotar, fotbollar med emblem m m eller annat som är kopplat till fotbolls-EM på annonsplats.

läs mer

Reklamjuridik – tio tips att ha koll på

Marknadsföringsrätten och reklamjuridiken kan många gånger vara svår att hitta rätt i. Det finns hur mycket skrivet som helst, men alla har inte tid att läsa. TU och Sveriges Annonsörer har därför tagit fram en enkel och kortfattad pdf-broschyr med tio huvudpunkter...

läs mer

Fotbolls-EM och skyddade varumärken

På fredag inleds fotbolls-EM 2016 i Frankrike.

TU vill därför påminna om att det inte är tillåtet att använda skyddade varumärken, ordet ”EM”, ”UEFA euro 2016”, bilder på landslagströjor, bilder på fotbollsspelarna, emblem, maskotar, fotbollar med emblem m m eller annat som är kopplat till fotbolls-EM på annonsplats.

läs mer

Reklamjuridik – tio tips att ha koll på

Marknadsföringsrätten och reklamjuridiken kan många gånger vara svår att hitta rätt i. Det finns hur mycket skrivet som helst, men alla har inte tid att läsa. TU och Sveriges Annonsörer har därför tagit fram en enkel och kortfattad pdf-broschyr med tio huvudpunkter...

läs mer

Pin It on Pinterest