TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande.

Sammanfattning

TU tillstyrker förslagen om införande av brotten grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott. TU avstyrker förslaget rörande beslag, t ex av domännamn.

Allmänt åtal

TU välkomnar ett förstärkt skydd för upphovsrätt och varumärken. Dessa har en grundläggande betydelse för kultur- och näringsliv. Det är dock många gånger svårt för enskilda näringsidkare att beivra intrång. Det är samtidigt viktigt för samhället och näringslivet att det allmänna här tar ett ansvar. TU välkomnar därför utredningens förslag om att allmänt åtal  ska möjliggöras vid grova upphovsrättsbrott och varumärkesbrott när det är påkallat från allmän synpunkt.

Tvångsmedel/Beslag

Enligt utredningen ska ”all slags egendom” som kan förverkas enligt upphovsrättslagen och varumärkeslagen kunn tas i beslag. Detta omfattar även domännamn.

Här finns uppenbara konflikter i förhållande till tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). TU delar därför den kritik som i betänkandet framförs i ett särskilt yttrande av experten Daniel Westman. Ett beslag av ett domännamn skulle helt enkelt innebära ett förbud mot kommande kommunikation via domännamnet. Det riktar sig inte bara mot ett pågående eller nära förestående immaterialrättsligt intrång utan mot de generella förutsättningarna för kommunikation.

Detta är inte förenligt med mediegrundlagarna.

TU avstyrker därför förslaget i denna del.

Stockholm den 11 juni 2018

Jeanette Gustafsdotter, vd, TU – Medier i Sverige

Per Hultengård, chefsjurist, TU – Medier i Sverige

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.