Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

kompetens

Opinion

Delade meningar om hoten mot det fria ordet

De yttre ramarna är ganska goda men de måste ständigt bevakas och de stöter på stora problem i den praktiska vardagen. Så sammanfattade Sture Nordh från TCO den två timmar långa estraddebatt Hoten mot det fria ordet som avslutade en seminariedag med samma namn vid Karlstad universitet den 20 maj.

Sammanfattningen låter enkel, men vägen dit var spännande för de drygt hundra åhörarna. Det sparades inte på krutet bland de ivriga och vältaliga debattdeltagarna.

Finns det några hot?
En fråga som skiljde panelen åt var om det över huvud taget finns några hot mot det fria ordet. På den ena flanken hamnade justitieombudsman Hans Gunnar Axberger och före detta pressombudsmannen Per-Arne Jigenius som hävdade att det knappast finns några påtagliga hot mot yttrandefriheten och som båda hellre vände uppmärksamheten mot de inre hoten som "en infantilisering av journalistiken" (Jigenius) eller "vi har fler tidningar/titlar än på länge men de blir mer och mer lika varandra" (Axberger).

Agneta Lindblom Hultén, ordförande i Journalistförbundet, kunde däremot se många hot. Bland annat ägarkoncentrationen är ett av hoten, menade hon, vilket ledde till diskussion. Pär Fagerström, ordförande i Tidningsutgivarna menade att koncentration kan vara ett hot mot mångfald men att den i Sverige snarare är en garanti för att många röster kan höras.

Pär Fagerström fick både stöd och mothugg. Rolf Alsing tog tydlig ställning och menade att oavsett om det är politiska ideologier eller ekonomiska överväganden som driver koncentrationen så medför den färre röster i samhället.
- Vi kan ha världens bästa lagstiftning, men har vi några få ägare så stämmer lagstiftningen inte överens med verkligheten, blev Agneta Lindblom Hulténs slutkläm i debatten om ägarkoncentration.

Nils Funcke efterlyste större stringens
Nils Funcke, chefredaktör för tidningen Riksdag & Departement, ville ha större stringens i debatten efter att ha lyssnat på meddebattörer som målade upp hot från dåliga journalister, sjunkande upplagor, redaktörernas dåliga kamp för yttrandefriheten lokalt, ekonomiseringen med mera.

Nils Funcke menade att om vi ska kunna diskutera frågan om hoten mot öppenheten och det fria ordet så måste vi granska vad staten ska eller inte ska lägga sig i. Statens uppgift är att skapa goda förutsättningar för medierna, men den ska inte klåfingra i detaljerna. Så sker med det selektiva presstödet och det är en styggelse.

Presstödsfrågan var inte lika enkel för Pär Fagerström att ge ett rakt svar på men statens klåfingrighet hade han ett snabbt exempel på: "Vi saknar tunga politiker med tillräcklig insikt. I stället följer de tillfälliga svängningar och trender." Han gav exemplen med debatterna om det sexuella rummet och videovåld.

- Var är redaktörerna i den här debatten? undrade Rolf Alsing med en tydlig känga till sina före detta kollegor. Frågan har kommit att bli en partsfråga och ordförandena från Tidningsutgivarna och Journalistförbundet far runt som ett resande teatersällskap och spelar sina roller, fortsatte Alsing.

Bekymrade över mediernas dåliga engagemang
Flera talare var bekymrade över mediernas eget dåliga engagemang kring frågor om yttrande- och tryckfrihet och menade att det här inte kan betraktas som "att skriva i egen sak", utan det är en fråga av allmänintresse.

Som en rekyl kom en fråga från åhörarna: "Vad tänker ni själva göra för att se till att den här frågan väcks hos allmänheten?" En och en fick paneldeltagarna bikta sig men trots frågans intresse blev svaren de minst intressanta under hela debatten.

GÖRAN SUBENKO

Seminariedagen "Hoten mot det fria ordet" anordnades den 20 maj av avd för Medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstad universitet, Anderstiftelsen m fl. Dela länk:
Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon