Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

kompetens

Opinion

Betala för nyheter på Internet?

Rapport nr 15, 2003. Av Oscar Westlund.

Läs mer...

En tidning för alla?

Rapport nr 21, 2004. Av Valpuri Mäkinen.
Om invandrares användning av och attityder till medier i allmänhet och dagstidningar i synnerhet.

Läs mer...

Ögonrörelsestudier och dagstidningsläsning - en forskningsöversikt

Rapport nr 20, 2004. Av Josefine Sternvik.

Läs mer...

Mediers räckvidd

Rapport nr 23, 2004. Av Åsa Nilsson.
En jämförelse av mätmetoder och undersökningar.

Läs mer...

www.lokaltidning.se?

Rapport nr 24, 2004. Av Oscar Westlund.
Prenumeranters attityder till sin lokaltidning och nättidningsläsning.

Läs mer...