En vanlig dag 2016 läste vi i Sverige (9-79 år) dagstidningar i 24 minuter. I genomsnitt lade vi 19 minuter på den tryckta dagstidningen och 5 minuter på den digitala. Men då räknar vi ut all lästid på hela befolkning, det vill säga även på de som inte läser tidningen. Räknar vi den faktiska tiden, det vill säga hur lång tid de som läser tidningar spenderar tillsammans med sin tidning, ökar lästiden. Den genomsnittliga lästiden för morgontidningar en vanlig dag är 35 minuter medan den för kvällstidningar är 21 minuter (2015).

Lästid bland kvällstidningsläsare 9-79 år en genomsnittlig dag (min), 2015

Totalt Män Kvinnor 9-14 år
15-24 år
25-44 år
45-64 år
65-79 år
Lågutb
Mellan Hög utb
2013 21 23 20 15 17 23 29 29 23 20
2014 21 22 21 16 17 19 31 29 22 19
2015 21 23 19 16 17 21 29 27 23 20

 

Lästid bland morgontidningsläsare 9-79 år en genomsnittlig dag (min), 2015

Totalt Män Kvinnor 9-14 år
15-24 år
25-44 år
45-64 år
65-79 år
Låg utb
Mellan Hög utb
2013 32 33 31 14 20 25 29 43 35 31 34
2014 34 34 33 16 20 27 29 43 38 32 35
2015 35 36 35 14 24 28 31 46 37 35 37

Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 (2016)

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.