Ungefär hälften av Sveriges internetanvändare tar del av nyheter från Aftonbladet online under en vanlig vecka. Och nästan var tredje tar del av nyheter via Expressens digitala kanaler. De två kvällstidningarna har alltså störst digital räckvidd, enligt studier från Yougov och Reuters Institute vid Oxfords universitet, Digital News Report 2017. När det gäller veckoräckvidd i de traditionella kanalerna tv, radio och print når SVT och TV4 flest, enligt samma rapport.

Andel som använder tv, radio eller print för nyheter en genomsnittlig vecka (%)

 

 • SVT nyheter 57%
 • TV4 nyheter 49%
 • Sveriges Radio nyheter 39%
 • Lokal eller regional morgontidning 24%
 • Aftonbladet 17%
 • Metro 16%
 • Dagens Nyheter 12%
 • Expressen 11%
 • Göteborgs-Posten 8%
 • Svenska Dagbladet 8%
 • Dagens Industri 6%
 • Sydsvenskan 5%
 • Upsala Nya Tidning 2%

Källa: Reuters Institute Digital News Report 2017

I dag har många tidningar och nyhetstjänster olika former av betallösningar på sina sajter. Det är en av förklaringarna till att Sverige har en stor andel av befolkningen som betalar för nyheter online. Reuters rapport pekar mot att 20 procent betalar för nyheter. De placerar Sverige på plats fyra av 26 studerade länder.

Andel som använder onlinemedier en genomsnittlig vecka (%)

 

 • Aftonbladet online 48%
 • SVT nyheter online 37%
 • Expressen online 31%
 • Dagens Nyheter online 20%
 • TV4 nyheter online 18%
 • Lokal eller regional nyhetssajt 18%
 • Nyheter 24 online 16%
 • Svenska Dagbladet online 16%
 • Sveriges Radio Nyheter online 14%
 • Göteborgs-Posten online 13%
 • Dagens industri online 11%
 • Sydsvenskan online 7%
 • Metro online 5%

Källa: Reuters Institute Digital News Report 2017

Totalt är det 2 021 personer, representativt urval bland de med tillgång till internet, som ingått i den webbenkät som ligger till grund för Reuters resultat.

I undersökningen från Reuters, men från 2016, fick de svarande även ange vilket av de medier de använt senaste veckan som det viktigaste. För de svenska respondenternas del är det tidningarnas nyhetssajter (31 procent) följt av tv (27 procent). I Norge och Danmark är det samma två medier, men där är ordningsföljden den omvända. För svenskarnas del är det bara 9 procent som anser att de sociala medierna är den viktigaste källan. Samtidigt är det 56 procent som anger att de tagit del av nyheter i sociala medier senaste veckan.

Viktigaste nyhetsplattformar 2016

 

 • Tidningars nyhetssajter online 31%
 • TV 27%
 • Tryckta tidningar 9%
 • Sociala medier 9%
 • TV-kanalernas nyhetssajter online 4%

Källa: Reuters Institute Digital News Report 2016

Totalt är det 2 030 personer, representativt urval bland de med tillgång till internet, som ingått i den webbenkät som ligger till grund för Reuters resultat.

 

Olika källor för olika typer av nyheter

Studier visar att vi vänder oss till olika medier för olika typer av nyheter. Den brittiska myndigheten Ofcom har i sin internationella Communication Market Report International frågat invånare i bland annat Storbritannien, Tyskland och Sverige om vilka nyhetskällor de använde förra veckan. Och enligt den svenska delen av studien studien, 2 021 intervjuer, så var internet den vanligaste källan, vilket inkluderar sociala medier och traditionella medier online.

 

Använd källa till nyheter förra veckan 2017 (%)

 • Online, inkl. sociala medier 86%
 • Online, exkl. sociala medier 78%
 • TV 70%
 • Radio 44%
 • Tryckt tidning 39%

Källa: Ofcom 2016

 

De svenska nyhetskonsumenterna vänder sig i stor utsträckning direkt till nyhetssajterna istället för att gå via de sociala medierna. 59 procent av internetanvändarna går direkt till sajten medan 32 procent tar del av nyheterna via de sociala medierna. Ofcoms rapport visar därtill att 69 procent av de digitala nyhetskonsumenterna tog del av nyheterna via sin mobil.

Främsta källa till nyheter förra veckan 2017 (%)

 

 • Online, inkl. sociala medier 49%
 • Online, exkl. sociala medier 39%
 • TV 29%
 • Radio 10%
 • Tryckt tidning 9%

Källa: Ofcom 2017

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.