svdp16

Faktasamling Svenska Mediehus 2015/16

Gratis!

Fakta om marknad och medier.

TU:s faktasamling redovisar statistik om mediebranschen med fokus på tidningshusens olika mediekanaler. En stor del av statistiken är uppdelad i kön, ålder, hushållsinkomst, storstad respektive landsort.

Enstaka exemplar skickas gratis. Vid större volymer debiteras för porto.

Faktasamlingen finns också som nedladdningsbar pdf nedan.

 

Kategori:

Produktbeskrivning

Fakta om marknad och medier.

TU:s faktasamling redovisar statistik om mediebranschen med fokus på tidningshusens olika mediekanaler. En stor del av statistiken är uppdelad i kön, ålder, hushållsinkomst, storstad respektive landsort.

Enstaka exemplar skickas gratis. Vid större volymer debiteras för porto.

Faktasamlingen finns också som nedladdningsbar pdf.

pdfFaktasamling svenska mediehus 2015/16

Pin It on Pinterest