Reklamskatt

Reklamskatten är orättfärdig och orättvis. Det är obegripligt hur regering och riksdag år efter år kan acceptera en ordning där vissa medier beskattas och andra inte. I praktiken är det i dag cirka 35-40 dagstidningar som beskattas på detta sätt medan radio, tv, direktreklam, de flesta tidskrifter och Internet åtnjuter skattefrihet.

Detta leder till en allvarlig konkurrenssnedvridning. TU kräver att dagspressen ges rätt och möjlighet att konkurrera på lika villkor med andra medier.

Regeringen har nu aviserat en stegvis sänkning av reklamskatten år 2017 och 2019. Men reklamskatten borde sedan länge ha tagits bort och nu bör den avskaffas helt.

Det saknar all trovärdighet när våra politiker den ena stunden lovordar dagspressens betydelse för samhället och demokratin och i den andra låter straffbeskatta den. Så kan man inte hålla på. TU kräver därför att reklamskatten omedelbart avskaffas.

TU kritiserar budgetpropositionen

TU riktar skarp kritik mot regeringen för att den inte heller i 2014 års budgetproposition avskaffar reklamskatten. - Jag är enormt besviken över att regeringen än en gång prioriterar bort avskaffandet av reklamskatten. Presstödsutredningen har just - i bred...

läs mer

Fakta om reklamskatten

Om reklamskattens uppkomst, medieutvecklingen, de olika skattesatserna, statens intäkter och den seglivade diskussionen. Historik År 1972 instiftades reklamskatten i Sverige. Skatten var till en början en s.k. annonsskatt för dagstidningar. Syftet var att finansiera...

läs mer

TU kritiserar budgetpropositionen

TU riktar skarp kritik mot regeringen för att den inte heller i 2014 års budgetproposition avskaffar reklamskatten. - Jag är enormt besviken över att regeringen än en gång prioriterar bort avskaffandet av reklamskatten. Presstödsutredningen har just - i bred...

läs mer

Fakta om reklamskatten

Om reklamskattens uppkomst, medieutvecklingen, de olika skattesatserna, statens intäkter och den seglivade diskussionen. Historik År 1972 instiftades reklamskatten i Sverige. Skatten var till en början en s.k. annonsskatt för dagstidningar. Syftet var att finansiera...

läs mer

Pin It on Pinterest