Vi ses i Almedalen 2016!

Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från presstöd, moms och reklamskatt, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovsrätt och marknadsföringsrätt.

STÅNDPUNKT.

Förutom event, kurser och seminarium jobbar TU intensivt med pågående lobbyarbete. Ladda ner vår ståndpunkt kring de viktigaste frågorna.

Ladda ner!

TU avstyrker förslag om ”e-leveransplikt”

En statlig utredning har föreslagit att det skall införas en skyldighet för framför allt alla medieföretag att till Kungliga Biblioteket leverera ”publicerade elektroniska dokument”. I praktiken innebär det att alla de filer som finns på en webbsida skall...

läs mer

TU tillstyrker stärkt meddelarskydd

TU har yttrat sig över den statliga utredningen om förstärkt meddelarskydd för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet. I utredningen föreslås att meddelarskyddet ska stärkas för dessa grupper, men att det ska begränsas till verksamhetsområdena vård,...

läs mer

TU-yttrande om presstödet

TU har lämnat sitt remissyttrande över Presstödskommitténs betänkande till kulturdepartementet.  Läs mer här. TU har också lämnat ett remissyttrande till Presstödsnämnden över dess förslag till ändringar i Presstödsnämndens föreskrifter.  Läs mer...

läs mer

TU avstyrker förslag om ”e-leveransplikt”

En statlig utredning har föreslagit att det skall införas en skyldighet för framför allt alla medieföretag att till Kungliga Biblioteket leverera ”publicerade elektroniska dokument”. I praktiken innebär det att alla de filer som finns på en webbsida skall...

läs mer

TU tillstyrker stärkt meddelarskydd

TU har yttrat sig över den statliga utredningen om förstärkt meddelarskydd för privat anställda i offentligt finansierad verksamhet. I utredningen föreslås att meddelarskyddet ska stärkas för dessa grupper, men att det ska begränsas till verksamhetsområdena vård,...

läs mer

TU-yttrande om presstödet

TU har lämnat sitt remissyttrande över Presstödskommitténs betänkande till kulturdepartementet.  Läs mer här. TU har också lämnat ett remissyttrande till Presstödsnämnden över dess förslag till ändringar i Presstödsnämndens föreskrifter.  Läs mer...

läs mer

Pin It on Pinterest