Ståndpunkt

Ståndpunkt

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, chefsjurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, chefsjurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Vi ses i Almedalen 2017!

Remissvar

TU är ofta anlitad som remissinstans till statliga utredningar och myndighetsutredningar. Det handlar om alla de frågor som har betydelse för medieföretagen – allt från presstöd, moms och reklamskatt, till tryck- och yttrandefrihet, offentlighet, upphovsrätt och marknadsföringsrätt.

STÅNDPUNKT.

Förutom event, kurser och seminarium jobbar TU intensivt med pågående lobbyarbete. Ladda ner vår ståndpunkt kring de viktigaste frågorna.

Ladda ner!

Ja till samdistribution av tidningar och post!

TU har yttrat sig över delbetänkandet (SOU 2016:27) ”Som ett brev på posten”. TU välkomnar i ett yttrande Postlagsutredningens förslag om att ta bort kravet på övernattsbefordran av post och ersätta det med ett krav på distribution inom två dagar. Det möjliggör en...

läs mer

TU avstyrker förslag om ”e-leveransplikt”

En statlig utredning har föreslagit att det skall införas en skyldighet för framför allt alla medieföretag att till Kungliga Biblioteket leverera ”publicerade elektroniska dokument”. I praktiken innebär det att alla de filer som finns på en webbsida skall...

läs mer

Ja till samdistribution av tidningar och post!

TU har yttrat sig över delbetänkandet (SOU 2016:27) ”Som ett brev på posten”. TU välkomnar i ett yttrande Postlagsutredningens förslag om att ta bort kravet på övernattsbefordran av post och ersätta det med ett krav på distribution inom två dagar. Det möjliggör en...

läs mer

TU avstyrker förslag om ”e-leveransplikt”

En statlig utredning har föreslagit att det skall införas en skyldighet för framför allt alla medieföretag att till Kungliga Biblioteket leverera ”publicerade elektroniska dokument”. I praktiken innebär det att alla de filer som finns på en webbsida skall...

läs mer

Pin It on Pinterest