Remiss: TU tillstyrkerförslaget till en ny förordning om skolenhetsregister

TU tillstyrker, mot bakgrund av den uppkomna situationen, förslaget till en ny förordning om skolenhetsregister. TU konstaterar samtidigt att det finns ett mera djupgående strukturellt problem kring statistiksekretessen i OSL 24 kap. 8 § och utgår från att regeringen fortsatt utreder den frågan och återkommer med förslag för att undanröja problemet med bristande insyn.

läs mer

Morgonpressens läsarintäkter ökar med 4 procent

Morgontidningarnas läsar- och användarintäkter ökar med 4 procent under första halvåret i år, jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen är särskilt tydlig under årets andra kvartal och i de digitala kanalerna, visar aktuell intäktsstatistik från TU – Medier i Sverige.

läs mer

Tidningsveckan – med nyheter i undervisningen

Mediekompass, en del av TU – Medier i Sverige, är verktyget för lärare som vill använda nyheter och journalistik i undervisningen. Inom ramen för Mediekompass får lärare tillgång till undervisningsmaterial där nyheter, journalistik och aktuell omvärldsbevakning står i fokus. Nu arrangeras Tidningsveckan under vecka 42, då eleverna får fördjupa sig i nyhetsmedier och journalistik.

läs mer
CORONAKRISEN

RÅD UNDER CORONAKRISEN

TU har samlat sitt praktiskt inriktade material gällande coronakrisen och dess effekter på mediebranschen.

Du hittar till exempel material om mediestöd och vad som gäller för mediebranschen om skolorna stänger via denna länk.

MEDIEKOMPASS

ANG. TJÄNST SOM MEDIEPEDAGOG

TU har väljer att inte gå vidare i rekryteringen av en mediepedagog. 

TU återkommer med mer information om Mediekompass och dess framtida utveckling inom en snar framtid.

ÅRETS DAGSTIDNING

TU:s MEDIEPRIS

Årets Dagstidning är ett av mediebranschens tyngsta priser. I sin nuvarande form har det funnits sedan 2005 och delas ut av TU för att främja innovativ och utvecklande publicistik.

Priserna i tävlingen Årets Dagstidning 2020 delades ut i sju kategorier under en webbsänd prisutdelning 22 april 2020 ledd av Anna Lindmarker, TV4.

Våra medlemmar

Acta Publica AB
Aftonbladet Hierta AB
AiP Media Produktion AB
Altinget AB
Bonnier AB
Bonnier News Local AB
Bulls Presstjänst AB
Citypaketet KB
Dagens Industri AB
Dagens Nyheter, AB
Dala-Demokraten AB, Nya
DP Direktpress Tidningsförlags AB
Eskilstuna-Kuriren AB
Estnisk Tidskrift AB
Expressen, AB Kvällstidningen
Feministiskt Perspektiv, Föreningen
Folkbladet Västerbotten AB
Gota Media AB
Gotlands Media AB
Hall Media AB
Haparandabladet Media AB
Innerstadspress AB
IPX Försäljnings AB
JLD & Kompani KB

Jämtlands Tidning, AB
Karlstads-Tidningens AB
KLT Tryck AB
LIAB Liberal Information AB
Litzon Press Förlag AB
Lokaltidningen Mediacenter AB
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Lysekilsposten AB
Länstidningen i Östersund AB, Nya
Länstidningen Östergötland AB
Mediebolaget Västkusten AB
Mediehuset i Umeå AB
Mediekompaniet AB
MittMedia Förvaltnings AB
MittMedia Kompetens AB
Mobile Stories AB
8 Sidor (MTM)
Nacka Värmdö Posten AB
Next Step Media AB
Norr Media AB
Norra Hallands Tidnings AB
Norrköpings Tidningars Media AB
NWT Gruppen AB
NWT Media AB

Nya Länstidningen Växjöbladet AB
Ortstidningar i Väst AB
OTV Text och Bildbyrå AB
Playad Media Group Sverige AB
Provafo AB
QX Förlag AB
R.S. Press AB
Schibsted Marketing Services
Schibsted Sverige AB
Siren AB, Nyhetsbyrån
Skaraborgs-Räcket HB
Skånska Dagbladet AB
SNB Svenska Nyhetsbyrån i Stockholm AB
Sponsringonline AB
Stadsporten City Gate AB
Stampen Lokala Medier AB
Stampen Lokala Medier Försäljnings AB
Sulkysport AB
Svenska Dagbladets AB & Co HB
Sydsvenska Dagbladets AB
Sydöstran AB
Sörmlands Media AB
Tidningar i Norr AB
Tidningen Skaraborgsbygden ek fören

Tidningsaktiebolaget Ridsport
Tidnings AB Nya Dagen
Tidnings- o tryckeriför. Blekinge upa
Tranås Posten AB
Tryckeri AB Öland
TT Nyhetsbyrån AB
TV Check AB
Uddevalla Media AB
Ulricehamns Tidnings AB
United Robots i Sverige AB
Upsala Nya Tidning AB
Världen Idag AB
Värmlandsbygden AB
Värmlands Folkblad Drift AB
Västerbottens-Kurirens Media AB
Västerås Publicera AB
ÖSP Östra SörmlandsPosten /Loreti AB
Öst Media AB

Associerade medlemsföretag:
HSS Media AB
MTD Morgontidig distribution KB
NWT Distribution AB
Point Logistik Gota Media AB
Prolog KB
Västsvensk Tidningsdistribution KB

Pin It on Pinterest