Open Society Foundations har startat ett projekt kallat AI in Journalism Futures. Målet är att initiera en global offentlig diskussion om de långsiktiga och strukturella konsekvenser som AI kommer att få på informationsekosystemet, som på sikt utmynnar i en handfull framtidsscenarier. Organisationen arrangerar ett möte i Italien 15–16 april där personer som är involverade i/arbetar med det digitala informationsekosystemet, kan diskutera sina visioner av en AI-präglad framtid.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.