NiemanLab presenterar en intressant diskussion kring chatbotar. Detta föranleds av att Financial Times nu, ett år efter Bloomberg, lanserar chatboten ”Ask FT”, som kommer vara tillgänglig för alla prenumeranter och besvara frågor utifrån material i Financial Times arkiv. Nyttan av en chatbot är tydlig men det finns också ett antal ställningstaganden som behöver tas. Det handlar exempelvis om hur denna ska tränas, det vill säga om den även ska tränas på innehåll utanför de egna arkiven. Om träningen sker bredare kan funktionaliteten förbättras, samtidigt när träningen blir för bred kan aktualiteten försämras – vilket är fallet med Chat GPT, som i version 4 inte innehåller information nyare än ett år. En annan frågeställning som diskuteras är hur chatbotar fungerar ihop nyhetskonsumtion så som den alltid varit, då denna inte har drivits av att användare söker specifik information utan av ett bredare intresse av nyheter eller av förströelse. Det är logiskt att finansiella publikationer som Bloombergs och FT går först här, men det är inte självklart att chatbotar alls är framtiden för alla medier.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.