Mediemyndigheten får i uppdrag av regeringen att genomföra nationell satsning för stärkt medie- och informationskunnighet inom AI-driven desinformation. Satsningen ska pågå 2024-2025 och genomföras i samverkan med nätverket MIK Sverige, där Mediekompass är medlem. Avsikten är att öka den grundläggande förmågan att förstå och källkritiskt värdera olika budskap, samtidigt som tilliten till trovärdiga avsändare kan upprätthållas. Satsningen ska därigenom bidra till samhällets motståndskraft mot bland annat desinformation och otillbörlig informationspåverkan. Det går enkelt att se hur svensk dagspress bör bli en fråga som lyfts i detta arbete när källors trovärdighet och allmän källkritik diskuteras.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.