New York Times publicerade en artikel om ”How Tech Giants Cut Corners to Harvest Data for AI”, om hur OpenAI, Google och Meta ignorerade sina egna policyer, ändrade sina regler och övervägde att bryta mot upphovsrättslagar, när de sökte information på nätet för att träna sina AI-systemen.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.