Fokus på medieåret 2020

Skicka in ditt bidrag senast ….februari till Årets Dagstidning 2021!

Digital konferens & prisutdelning 25 mars 2021.

Åtta olika tävlingskategorier

Skicka in era bidrag och uppmärksamma framgångar, lyckade samarbeten och journalistiskt kunnande. Att bli nominerad är en bedrift och att vinna är ett prestigefullt erkännande. Tävlingen är igång.

 

Text, bild och i förekommande fall film kommer till viss del att publiceras på tu.se, användas i nomineringsfilmerna samt i så fall under sändningen av prisutdelningen, så välj ord och bild med omsorg. Kontrollera också särskilt att ni i alla delar har rättigheterna till att låta det material som ni skickar in användas i det sammanhanget.

Kriterier för Årets Dagstidning helhetspriset

Priset delas ut till medieföretag eller organisation som under året visat på nytänkande, mod och kraft i sitt förändrings- och utvecklingsarbete, vilket skapat positiva resultat eller bedöms ge resultat i framtiden. Summan av de centrala delarna i mediehusets affärer ska särskilt beaktas – liksom relevansen för mediebranschen som helhet. Redaktionella, kommersiella, tekniska och distributionsmässiga aspekter, liksom mediehusets ekonomi, tillväxt eller förbättring är faktorer som tillmäts stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen och framgången i mediehusets samtliga kanaler. Priset kan tilldelas mediekoncern, mediesajt, radio, tidning, tidskrift, tv eller motsvarande.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel. Våra tävlingsregler och kriterier för tävlingsklassen finns under ......
En kort text som sammanfattar kärnan i bidraget (längre ner laddas utförligare beskrivning upp). Det får gärna vara slagfärdigt, men man ska också förstå vad ni faktiskt har gjort och vad som är unikt med bidraget. Texten får inte vara längre än max 140 tecken.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp er logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag a file to this area to upload.
Beskriv för juryn med max en A4 om utmaningen, lösningen och resultatet och hur ert förändrings- och utvecklingsarbete gått till. Se kriterierna för Årets Dagstidning.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Årets Publicist

Priset premierar personer inom mediebranschen som under året förnyat, utvecklat eller förstärkt publicistiken i Sverige. Nytänkande, medieetiskt engagemang, publicistisk utveckling, lustfyllt driv och framåtblickande mod ska särskilt beaktas. Priset kan tilldelas ansvarig utgivare, chefredaktör, journalist, nyhetschef, redaktionschef, redaktör, vd eller motsvarande. 
Var tydlig med informationen. Ange namn, medieföretag/medietitel och befattning. Våra tävlingsregler och kriterier för tävlingsklassen finns under ......
En kort text som sammanfattar varför personen utmärker sig och förnyat, utvecklat eller förstärkt publicistiken (längre ner laddas utförligare beskrivning upp). Det får gärna vara slagfärdigt. Texten får inte vara längre än 140 tecken.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en bild på personen. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag a file to this area to upload.
Beskriv för juryn med max en A4 om varför just denna person ska uppmärksammas för sitt arbete. Se kriterierna för Årets Publicist..
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Årets Redaktion

Priset delas ut till en redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av eller fortsatt god journalistik och publicistisk kvalitet är ett grundkrav. Priset kan tilldelas redaktion eller del av redaktion för årets samlade prestation oavsett kanal, till exempel till kultur-, ledar-, nyhets-, program- eller sportredaktion.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel. Våra tävlingsregler och kriterier för tävlingsklassen finns under ......
En kort text som sammanfattar kärnan i bidraget (längre ner laddas utförligare beskrivning upp). Det får gärna vara slagfärdigt, men man ska också förstå vad ni faktiskt har gjort och vad som är unikt med bidraget. Texten får inte vara längre än 140 tecken.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp er logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag a file to this area to upload.
Beskriv för juryn med max en A4 om hur god journalistik och publicistisk kvalitet genomsyrar ert arbete. Vilka är utmaningarna? Och lösningarna? Se kriterierna för Årets Redaktion.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Årets Bevakning - Text

Priset belönar framstående och publicistiskt utvecklande redaktionellt material inom journalistikens samtliga genrer i tryckt eller digital form. Det belönar en enskild redaktionell bevakning som med hjälp av journalistikens olika verktyg belyser frågor, trender och händelser i samhället på ett för läsaren intresseväckande sätt. Journalistiken kan vara framstående och utvecklande genom att exempelvis äga stort allmänintresse, vara fördjupande, underhållande eller tankeväckande. Juryn lägger särskild vikt vid värdet för läsaren, allmänintresset och bevakningens publicistiskt utvecklande bidrag. Juryn bedömer även resurstillgång, kreativitet, framställningsform och presentation. Samspelet mellan text och det visuella är viktigt. Beskriv gärna hur redaktionen arbetat med bevakningen.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel. Våra tävlingsregler och kriterier för tävlingsklassen finns under ......
En kort text som sammanfattar kärnan i bidraget (längre ner laddas utförligare beskrivning upp). Det får gärna vara slagfärdigt, men man ska också förstå vad ni faktiskt har gjort och vad som är unikt med bidraget. Texten får inte vara längre än 140 tecken.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp er logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag a file to this area to upload.
Beskriv för juryn med max en A4 om varför just den här bevakningen ska uppmärksammas. Se kriterierna för Årets Bevakning - Text.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Årets Bevakning - Ljud

Priset belönar framstående och publicistiskt utvecklande redaktionellt material inom journalistikens samtliga genrer via radio, poddar eller andra ljudmedier. Det belönar en enskild redaktionell bevakning som med hjälp av journalistikens olika verktyg belyser frågor, trender och händelser i samhället på ett för läsaren intresseväckande sätt. Journalistiken kan vara framstående och utvecklande genom att exempelvis äga stort allmänintresse, vara fördjupande, underhållande eller tankeväckande. Juryn lägger särskild vikt vid värdet för lyssnaren, allmänintresset och bevakningens publicistiskt utvecklande bidrag. Juryn bedömer även resurstillgång, kreativitet, framställningsform och presentation. Tillvaratagande av ljudmediets särskilda kvaliteteter premieras. Beskriv gärna hur redaktionen arbetat med bevakningen.

OBS! Vi behöver en “trailer” med ljud och bild för inlämnat bidrag.

Format Quicktime eller H.264 i minst 1024 x 576. Max 20 sek.

Ladda upp din trailer här!
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel. Våra tävlingsregler och kriterier för tävlingsklassen finns under ......
En kort text som sammanfattar kärnan i bidraget (längre ner laddas utförligare beskrivning upp). Det får gärna vara slagfärdigt, men man ska också förstå vad ni faktiskt har gjort och vad som är unikt med bidraget. Texten får inte vara längre än 140 tecken.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp er logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag a file to this area to upload.
Beskriv för juryn med max en A4 om varför just den här bevakningen ska uppmärksammas. Se kriterierna för Årets Bevakning - Ljud.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Årets Bevakning - Bild

Priset belönar framstående och publicistiskt utvecklande redaktionellt material inom journalistikens samtliga genrer via tv, video eller andra bildmedier. Det belönar en enskild redaktionell bevakning som med hjälp av journalistikens olika verktyg belyser frågor, trender och händelser i samhället på ett för läsaren intresseväckande sätt. Journalistiken kan vara framstående och utvecklande genom att exempelvis äga stort allmänintresse, vara fördjupande, underhållande eller tankeväckande. Juryn lägger särskild vikt vid värdet för tittaren, allmänintresset och bevakningens publicistiskt utvecklande bidrag. Juryn bedömer även resurstillgång, kreativitet, framställningsform och presentation. Tillvaratagande av bildmediets särskilda kvaliteteter premieras. Beskriv gärna hur redaktionen arbetat med bevakningen.

OBS! Vi behöver en “trailer” med ljud och bild för inlämnat bidrag.

Format Quicktime eller H.264 i minst 1024 x 576. Max 20 sek.

Ladda upp din trailer här!
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel. Våra tävlingsregler och kriterier för tävlingsklassen finns under ......
En kort text som sammanfattar kärnan i bidraget (längre ner laddas utförligare beskrivning upp). Det får gärna vara slagfärdigt, men man ska också förstå vad ni faktiskt har gjort och vad som är unikt med bidraget. Texten får inte vara längre än 140 tecken.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp er logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag a file to this area to upload.
Beskriv för juryn med max en A4 om varför just den här bevakningen ska uppmärksammas. Se kriterierna för Årets Bevakning - Bild.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Årets Affärsutveckling

Priset delas ut till en organisation inom medieområdet som under året visat kraft och kreativitet i utveckling av intäktsbasen eller affärsmodellen, vilket drivit försäljning gentemot nya eller etablerade kunder. Nytänkande, branscheffekt, dataanvändning, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och affärsdrivande lösningar ska särskilt beaktas. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta affärsmässiga resultatet av årets affär eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan till exempel tilldelas analys-, marknad-, annons-, affärsutvecklings- och privatmarknadsavdelning eller säljbolag för skapandet av en ny betallösning, kommersiell användning av data, utveckling av vertikal eller liknande.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel. Våra tävlingsregler och kriterier för tävlingsklassen finns under ......
En kort text som sammanfattar kärnan i bidraget (längre ner laddas utförligare beskrivning upp). Det får gärna vara slagfärdigt, men man ska också förstå vad ni faktiskt har gjort och vad som är unikt med bidraget. Texten får inte vara längre än 140 tecken.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag a file to this area to upload.
Beskriv för juryn med max en A4 om hur ert förändrings- och utvecklingsarbete gett resultat. Vilka var utmaningarna? Och lösningarna? Se kriterierna för Årets Affärsutveckling.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Årets Kampanj

Priset delas ut till en kommersiell kampanj som under året rönt påtaglig och konkret framgång. Branschförnyelse, mätbarhet, utvecklande analys, kundfokus, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen nyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusens möjligheter används fullt ut är ett plus. Priset tilldelas kommersiella åtgärder som annons- eller försäljningskampanjer eller marknadsinsatser.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel. Våra tävlingsregler och kriterier för tävlingsklassen finns under ......
En kort text som sammanfattar kärnan i bidraget (längre ner laddas utförligare beskrivning upp). Det får gärna vara slagfärdigt, men man ska också förstå vad ni faktiskt har gjort och vad som är unikt med bidraget. Texten får inte vara längre än 140 tecken.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag a file to this area to upload.
Beskriv för juryn med max en A4 om hur det kommersiella resultatet och framgången arbetats fram. Se kriterierna för Årets Kampanj.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Evenemang

Thomas Mattsson, tf vd
070-728 82 53
thomas.mattsson@tu.se 

Pin It on Pinterest