Riksdagsmotioner om mediestödet

Den 20 september gick tiden ut för riksdagspartierna att presentera sina egna motioner med anledning av regeringens proposition ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” (2022/23:133). Här följer en genomgång av partimotionerna. Socialdemokraterna: – Ändra 2§ om...

TU ställer sig bakom globala principer kring AI

I likhet med vår europeiska samarbetsorganisation News Media Europe ställer sig Tidningsutgivarna bakom ett dokument antaget av amerikanska News/Media Alliance, som pekar på flera kritiska dimensioner angående generativ artificiell intelligens – AI – som rör...

Pin It on Pinterest