TU Marknad och insikt, v. 3 2021

Prenumerera på TU Marknad och insikt här. Antalet intäktskällor ökar för nyhetsmedier Coronapandemin har ytterligare ökat fokuset på läsarintäkter inom nyhetsindustrin, visar årets upplaga av medieinstitutet Reuters rapport Journalism, media, and technology trends and...

TU Marknad och insikt, v. 51 2020

Teckna dig för en prenumeration på nyhetsbrevet här. Vad händer 2021? Mer lyssnande och färre publiceringar, funderingar över utgivningstakt och ökad trovärdighet genom att hjälpa användarna i vardagen. Se där, tre spaningar hämtade ur de nästan 40 som Nieman Lab...

Ny utredning av tidningsdistribution

Myndigheten för press, radio och tv får i uppdrag att utreda frågor om tidningsdistribution för att bidra till en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i hela landet Regeringen anför att postdistribution av tidningar är viktig ur demokratisk synpunkt, inte...

Pin It on Pinterest