Bilder från Årets Dagstidning 2024

Nu finns alla bilder från Årets Dagstidning på Berns i Stockholm 2024, tagna av fotograf Sven Lindwall, publicerade och fritt tillgängliga för publicering. Syns du i vimlet? Bilder från Dagspressdagen: Fest- och vimmelbilder: Alla...

TU i Almedalen 2024

I sommar är Tidningsutgivarna åter på plats för att arrangera och delta i olika seminarier och panelsamtal under Almedalsveckan. Den här gången gör vi det i samarbete med Fojo, Journalistförbundet, advokatfirman Marlaw, Medieledarna, Reklamombudsmannen, Schibsted,...

Kurs i ansvarigt utgivarskap den 4 juni 2024

FULLSATT Intresseanmälan mejlas till admin@tu.se Den 4 juni 2024 håller TU en omgång av kursen i ansvarigt utgivarskap. Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett sådant uppdrag eller...

Från IB-haveri till utlandsspioneri

I år har det gått 50 år sedan IB-affären och Tidningsutgivarna är medarrangör av ett seminarium som uppmärksammar detta – och att vi i dag åter ser stora risker för fri och oberoende journalistik genom den nya utlandsspionerilagen och dess konsekvenser. Talar gör Jan...

TU Live om DSA och DMA

EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) och förordning om digitala marknader (DMA) har precis börjat, eller kommer mycket snart börja, gälla fullt ut (DMA fr o m 6 mars). Båda dessa lagpaket påverkar den digitala ekonomin. Tidningsutgivarna...

Pin It on Pinterest