Från IB-haveri till utlandsspioneri

I år har det gått 50 år sedan IB-affären och Tidningsutgivarna är medarrangör av ett seminarium som uppmärksammar detta – och att vi i dag åter ser stora risker för fri och oberoende journalistik genom den nya utlandsspionerilagen och dess konsekvenser. Talar gör Jan...

TU Live om DSA och DMA

EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) och förordning om digitala marknader (DMA) har precis börjat, eller kommer mycket snart börja, gälla fullt ut (DMA fr o m 6 mars). Båda dessa lagpaket påverkar den digitala ekonomin. Tidningsutgivarna...

De kan vinna Årets Dagstidning 2024

Nu är det klart vilka personer, tidningar och mediehus som är nominerade i den årliga tävlingen Årets Dagstidning. Idag offentliggör vi vilka juryn nominerat för de första kategorierna – Bevakning, Ljudjournalistik, Annonsaffär, Medieledare och Redaktion. Årets...

TU Live: Om svenskarnas nyhetskonsumtion och attityder till medier

Svenskarnas medievanor och -attityder För att bättre förstå förutsättningarna för nyhetsmedier har Tidningsutgivarna låtit genomföra en undersökning bland svenskarna. Några frågor undersökningen reder ut är: Vilka källor använder svenskarna för nyhetskonsumtion? Vad...

Pin It on Pinterest