TU Live om DSA och DMA

EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) och förordning om digitala marknader (DMA) har precis börjat, eller kommer mycket snart börja, gälla fullt ut (DMA fr o m 6 mars). Båda dessa lagpaket påverkar den digitala ekonomin. Tidningsutgivarna...

TU Live: Om svenskarnas nyhetskonsumtion och attityder till medier

Svenskarnas medievanor och -attityder För att bättre förstå förutsättningarna för nyhetsmedier har Tidningsutgivarna låtit genomföra en undersökning bland svenskarna. Några frågor undersökningen reder ut är: Vilka källor använder svenskarna för nyhetskonsumtion? Vad...

TU Live med MPRT om det nya mediestödet

Fredagen den 15 december arrangerar vi ett TU Live tillsammans med Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) för att ge all då tillgänglig information om det kommande mediestödet och ansökningsförfarandet. Då kommer ett riksdagsbeslut, baserat på...

TU Live: Upphovsrätt och sociala medier m m

En vanlig fråga som vi jurister på TU får handlar om att redaktioner och mediehus på olika sätt vill använda andras material i form av klipp och inslag, för att kunna serva läsare/besökare med detta. Detta kan ske på olika sätt genom att t.ex. bädda in sociala...

Pin It on Pinterest