Kurs i ansvarigt utgivarskap den 6 mars 2024

Den 6 mars 2024 håller TU ytterligare en omgång av kursen i ansvarigt utgivarskap. Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett sådant uppdrag eller behöver fördjupad kännedom om frågorna....

Kurs i ansvarigt utgivarskap den 29 november 2023

Kursen är fullsatt. Mejla admin@tu.se för ev köplats. Den 29 november 2023 håller TU återigen en omgång av kursen i ansvarigt utgivarskap. Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett sådant...

Kurs i ansvarigt utgivarskap den 3 oktober 2023

KURSEN ÄR FULLSATT Anmälan till reservlista mejlas till admin@tu.se Den 3 oktober 2023 håller TU en ny omgång av kursen i ansvarigt utgivarskap. Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett...

Offentlighetsprincipen, sekretessen och meddelarskyddet

Från TU:s medlemmar får vi – tyvärr alltför ofta – rapporter om hur offentlighetsprincipen åsidosätts och ifrågasätts. Och om dålig kunskap hos myndigheter och allmänna organ. Och om anställda som är ”rädda” för att prata med tidningar och medier. Desto...

Pin It on Pinterest