HD fastställer dom i “järnrörsmålet” 

Högsta domstolen har i dag fastställt Patent- och marknadsöverdomstolens dom i det så kallade järnrörsmålet mellan SVT och den förre SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth. Domen handlar om huruvida Ekeroth som upphovsrättsinnehavare till en mobilfilm från ett bråk i...

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 1 januari 2020 infördes en lag som ger FN:s barnkonvention ställning som svensk lag genom så kallad inkorporering. Det innebär bland annat att bestämmelserna – merparten av dem – i barnkonventionen blir direkt gällande som svensk lag och att svenska myndigheter...

Pin It on Pinterest