Ny uppdatering av Rätt i annonsen

Handboken Rätt i annonsen med exklusiv information för TU:s medlemmar. Ett uppmärksammat etiskt fall från detta kvartal blev då RON fann att Pressbyråns marknadsföring av kanelbullar med AI-genererade bilder var könsdiskriminerande. I reklamen visades en brunbränd,...

TU säger nej till höjd spelskatt

TU avstyrker i ett remissyttrande finansdepartementets förslag om att höja punktskatten på spel från 18 till 22 procent. Enligt TU riskerar skattehöjningen att minska den s k kanaliseringen till de licensierade spelen på den svenska spelmarknaden. Förslaget innehåller...

Remissvar om förstärkt konsumentskydd

TU har svarat på remissen ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38). Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att minska risken med bland annat överskuldsättning m m. TU har koncentrerat sitt svar...

Rätt i annonsen – uppdaterad version

Rätt i annonsen är en handbok – exklusiv för TU:s medlemmar – som ger snabb juridisk vägledning i reklam- och marknadsföringsfrågor. Här finns senaste versionen, uppdaterad och gällande från 1 januari.  Rätt i annonsen >>

Pin It on Pinterest