Remissvar om förstärkt konsumentskydd

TU har svarat på remissen ”Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (SOU 2023:38). Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att minska risken med bland annat överskuldsättning m m. TU har koncentrerat sitt svar...

Bag-in-box-reklam får inte se ut som väskor

Vid tillåten marknadsföring av alkohol får normalt sett förpackningen återges. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu emellertid i en aktuell dom slagit fast att det inte är tillåtet att utforma bag-in-box-förpackningar som väskor eller stugor eller förpackningar...

Pin It on Pinterest