Normer för annonsering

TU – Medier i Sverige (tidigare Tidningsutgivarna) och Sveriges Tidskrifter har fastställt föreliggande normer för annonsering att gälla från och med den 1 januari 2010. Normerna som redovisas i avsnitt I nedan, reglerar förhållandet mellan medieföretag och...

Rekommendationer angående reklamidentifiering

Att säkerställa den redaktionella textens trovärdighet är för tidnings- och tidskriftsföretagen/förlagen och den ansvarige utgivaren av största vikt. Läsarna skall, utan att tveka, vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan en tidnings/tidskrifts redaktionella...

Pin It on Pinterest