Uppdaterad version av Rätt i annonsen

Rätt i annonsen är en handbok – exklusiv för TU:s medlemmar – som ger snabb juridisk vägledning i reklam- och marknadsföringsfrågor och är i första hand tänkt att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet för annonsgranskaren, men den kan även fungera som en enkel...

Pin It on Pinterest