TU:s rekommendationer avseende spelannonsering

Följande rekommendationer har tagits fram av TU:s spelannonsgrupp. Dessa rekommendationer kommer att uppdateras med jämna mellanrum och allt eftersom praxis eller regler förändras och ska därför ses som ett levande dokument. Vid osäkerhet kan medlemmarna kontakta TU:s...

Nya regler för lotterier på ny spelmarknad

I och med att Sverige får en ny spellag från den 1 januari 2019 sker det också en rad andra förändringar. En viktig förändring innebär att vissa lotterier och kombinationer, som tidigare har varit tillståndspliktiga, kommer att vara fria att anordna. Historiskt sett...

Ny lag 2019 förändrar spelmarknaden

En ny spellag (Spellag 2018:1138) kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Den nya spellagen förändrar den svenska spelmarknaden. Spelmonopolet upphävs och ersätts av ett licenssystem där alla – statliga som privata, svenska som utländska – spelbolag som uppfyller...

Lotteriinspektionen hotar fria medier

DI debatt 7 januari 2018. Inför 2018 kraftsamlar Lotteriinspektionen genom att skicka ett stort antal vitesförelägganden till Sveriges dagstidningar. Norr och söder, stad och land – alla drabbas de av inspektionens hot om hundratusentals kronor i viten. Upphovet är...

Pin It on Pinterest