TU:s rekommendationer avseende spelannonsering

Följande rekommendationer har tagits fram av TU:s spelannonsgrupp. Dessa rekommendationer kommer att uppdateras med jämna mellanrum och allt eftersom praxis eller regler förändras och ska därför ses som ett levande dokument. Vid osäkerhet kan medlemmarna kontakta TU:s...

Nya regler för lotterier på ny spelmarknad

I och med att Sverige får en ny spellag från den 1 januari 2019 sker det också en rad andra förändringar. En viktig förändring innebär att vissa lotterier och kombinationer, som tidigare har varit tillståndspliktiga, kommer att vara fria att anordna. Historiskt sett...

Pin It on Pinterest