Överenskommelse om upphovsrätt i EU

EU är på god på väg att modernisera upphovsrätten och ge utgivare en möjlighet att få betalt för sina investeringar. Hittills har nätjättarna kunnat kapitalisera på dessa gratis. Sent på kvällen onsdagen den 13 februari nåddes en överenskommelse mellan EU-parlamentet...

TU:s rekommendationer avseende spelannonsering

Följande rekommendationer har tagits fram av TU:s spelannonsgrupp. Dessa rekommendationer kommer att uppdateras med jämna mellanrum och allt eftersom praxis eller regler förändras och ska därför ses som ett levande dokument. Vid osäkerhet kan medlemmarna kontakta TU:s...

Nya regler för lotterier på ny spelmarknad

I och med att Sverige får en ny spellag från den 1 januari 2019 sker det också en rad andra förändringar. En viktig förändring innebär att vissa lotterier och kombinationer, som tidigare har varit tillståndspliktiga, kommer att vara fria att anordna. Historiskt sett...

Regler vid realisation och utförsäljning

Så här i juletider och med mellandagsreor på ingång kan det vara läge att påminna om vad som gäller marknadsföringsmässigt. Ordet konkurs, ensamt eller i förening med något annat uttryck, får användas bara om produkterna bjuds ut av konkursboet eller för dess räkning....

Pin It on Pinterest