Utvidgad prövningsrätt för PO och PON

Pressens Samarbetsnämnd har beslutat om vissa ändringar av stadgarna för Pressens Opinionsnämnd (PON) och instruktionen för Allmänhetens Pressombudsman (PO). Ändringarna syftar till att möjliggöra en pressetisk prövning även av: Internetpubliceringar från medieföretag...

Rekommendationer om arbetsmetoder m m

Tidningsutgivarnas styrelse har antagit en rekommendation för sina medlemsföretag gällande publicistiska arbetsmetoder. Med den följer också en uppmaning till medlemsföretagen att på redaktionerna diskutera etik, personlig integritet och arbetsmetoder. REKOMMENDATION...

Utredning om nytt medieetiskt system

I januari 2010 tillsatte Pressens samarbetsnämnd en medieetikgrupp för att utreda pressetiken i det förändrade medielandskapet. I arbetsgruppen har ingått representanter för TU, Journalistförbundet, Publicistklubben och Sveriges Tidskrifter. Arbetsgruppen har utrett...

Pin It on Pinterest