Medierna och de globala hållbarhetsmålen

De av FN antagna Globala målen berör flera aspekter av hållbar utveckling. Det är självklart frågor som engagerar Tidningsutgivarna och hela den svenska mediebranschen. Allra tydligast är det inom det så kallade mål 16 som medieföretag gör betydelsefulla bidrag, då...

Yttrandefriheten

”Det viktigt att vi och du och andra är rädda om yttrandefriheten, att vi står upp för den också när det blåser snålt, att vi använder oss av den, säger vår mening, talar om vad vi tänker och tycker, gör vår röst hörd!” Inspirationsartikel av Per...

Offentlighetsprincipen

”Kunskap ger makt och inflytande. Därför är offentlighetsprincipen viktig. Den är vår. Vi har rätt att få veta.” Inspirationartikel av Per Hultengård, TU, att användas fritt av tidningen, i sin helhet eller i delar. För ett antal år sedan klev en svensk...

Pin It on Pinterest