Barnkonventionen blir svensk lag

Den 1 januari 2020 infördes en lag som ger FN:s barnkonvention ställning som svensk lag genom så kallad inkorporering. Det innebär bland annat att bestämmelserna – merparten av dem – i barnkonventionen blir direkt gällande som svensk lag och att svenska myndigheter...

TU skriver till HD om upphovsrätten

TU har i ett brev till Högsta domstolen lämnat sitt stöd till SVT:s begäran om prövningstillstånd. Ang. mål nr T 4412-19 (Sveriges Television AB) TU – Medier i Sverige (TU) vill med detta brev stödja Sveriges Televisions begäran om prövningstillstånd i Högsta...

Pin It on Pinterest