EU-parlamentet röstar för Publishers’ Right

Europaparlamentet röstade i dag för en modernisering av EU:s upphovsrättsregler. Förslaget kommer att bidra till en mer hållbar och digital framtid för Europas nyhetsmedier. Genom antagandet av en närstående rättighet för utgivare erkänner parlamentet värdet av...

EU-kommissionen och upphovsrätten

EU-kommissionen har i dag presenterat ett – uppmärksammat – direktivförslag om upphovsrätt (”Copyright in the Digital Single Market”) som – bland mycket annat – innehåller regler för ”Press publishers”. Förslaget har i vissa sammanhang – missvisande –...

Pin It on Pinterest