TU Marknad och insikt, vecka 4 2023

Är dagspressen och tidskrifter undervärderade av annonsörer? Hur tacklar annonsörer bäst en vikande konjunktur? Nyhetsbrevet Marknad och insikt handlar denna gång bland annat om prognoser och spaningar för 2023, vikten av att hålla liv i sin marknadsföring i kärva...

TU Marknad och insikt, vecka 49 2022

Nyhetsbrevet Marknad och insikt handlar denna gång bland annat om Cross Media Measurement, ängslan inom detaljhandeln, Solutions Journalism, medieekonomi och kundrelationer i en digital värld. Långvariga och nya mätutmaningar på annonsmarknaden Det är inte lätt för...

Måttlig tillväxt i morgonpressens läsaraffär

Morgonpressens samlade läsarintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 1 procent under årets tredje kvartal, jämfört med motsvarande period 2021. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Under 2022 års tredje kvartal...

Pin It on Pinterest