Lästid

En vanlig dag 2017 läste vi i Sverige (9-79 år) dagstidningar i 27 minuter. I genomsnitt lade vi 17 minuter på den tryckta dagstidningen och 10 minuter på den digitala. Men då räknar vi ut all lästid på hela befolkning, det vill säga även på de som inte läser...

Nyhetskonsumtion

Nästan hälften av Sveriges internetanvändare tar del av nyheter från Aftonbladet online under en vanlig vecka. Och ungefärvar tredje tar del av nyheter via Expressens digitala kanaler. De två kvällstidningarna har alltså störst digital räckvidd, enligt studier från...

Räckvidder

Nedan redovisar vi några räckviddssiffor för de dagstidningar som, enligt Orvesto Konsument, har en total nettoräckvidd på över 90 000 personer/utgivningsdag. Det betyder att tidningarnas räckvidd per genomsnittlig dag i print, e-tidning och digitalt lagts samman....

Prenumeration

Förra året, 2017, hade varannan person i åldern 9-79 år boende i Sverige tillgång till en prenumererad dagstidning i hemmet, enligt Mediebarometern 2017 från Nordicom. Mediebarometern visar också att 42 procent hade en tryckt tidning medan 23 procent hade en digital....

Anställda

År 2018 arbetade drygt 7 400 personer vid de medieföretag som är medlemmar i TU. Och av dessa arbetade cirka 3 900 som journalister. Siffrorna anger alltså endast TU-anslutna företag och inte hela branschen. Antal anställda vid TU:s medlemsföretag respektive år 2018:...

Pin It on Pinterest