TU Marknad och insikt, vecka 22 2023

I mätningssfären har attributionsmodeller blivit alltmer ifrågasatta, vilket leder till att ekonometri/Marketing Mix Modelling går en ny vår till mötes. Nya rapporter visar att de svenska hushållens medie- och nyhetskonsumtion är fortsatt stor, trots en allmänt...

TU Marknad och insikt, vecka 17 2023

Reuters Institute har gjort en kvalitativ studie bland marginaliserade grupper för att få en djupare förståelse för vad det är som orsakar sviktande medietillit. I skärningspunkten mellan generativ AI och journalistik riktas nu uppmärksamheten bland annat mot etiska...

Pin It on Pinterest