Ny utredning av tidningsdistribution

Myndigheten för press, radio och tv får i uppdrag att utreda frågor om tidningsdistribution för att bidra till en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i hela landet Regeringen anför att postdistribution av tidningar är viktig ur demokratisk synpunkt, inte...

Pin It on Pinterest