Delseger för yttrandefriheten

Delseger för yttrandefriheten

När såväl Moderaterna som Centerpartiet och Sverigedemokraterna yrkar avslag på delar av regeringens proposition om ”ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten” så finns inte den breda majoritet i riksdagen som brukar krävas för att förslag om...

TU instiftar Offentlighetspriset

Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle då den ger såväl medborgare som medier möjlighet till insyn och deltagande i det demokratiska samtalet. För att värna offentlighetsprincipen och markera vikten av att den upprätthålls,...

Pin It on Pinterest