TU skriver till KU om mediestödet

Till Riksdagens Konstitutionsutskott Angående Regeringens proposition 2017/18:154 – ”Journalistik i hela landet” TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska mediehus och medieföretag och har tagit del av rubricerad proposition som överlämnats till...

Riksdagsbeslut om presstödet – och grönt ljus från EU

Riksdagen har nu beslutat om presstödet i budgetpropositionen för år 2016 genom att anta konstitutionsutskottets (KU:s) betänkande. Besluten följer förslagen i budgetpropositionen och innebär i korthet (här en utförligare redovisning): Till drifts- och...

Budgetpropositionen för år 2016

Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2016. PRESSTÖDET Till drifts- och distributionsstöd anslås 567.119.000 kronor, vilket innebär ett oförändrat belopp jämfört med 2015. Anslagsbeloppen för åren 2017-2019 beräknas ligga på samma nivå....

Pin It on Pinterest