Regeringen ändrar reglerna för övergångsstöd

Regeringen har fattat beslut om att införa en ny punkt i övergångsbestämmelserna till mediestödsförordningen som innebär att kriterierna för egenproducerat redaktionellt innehåll under 2024 ska vara desamma som gäller idag. Beslutet offentliggörs idag. – Det här...

Riksdagsmotioner om mediestödet

Den 20 september gick tiden ut för riksdagspartierna att presentera sina egna motioner med anledning av regeringens proposition ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” (2022/23:133). Här följer en genomgång av partimotionerna. Socialdemokraterna: – Ändra 2§ om...

Budgetpropositionen för år 2024

Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2024 till riksdagen. Mediestödet Vid utgången av innevarande år upphör det nuvarande presstödet att gälla och ersätts av det föreslagna mediestödet. Anslaget för år 2023 var 1 010 519 000 kronor. För...

Mediestödet: TU-yttrande över MPRT-föreskrifter

TU har yttrat sig över det förslag till föreskrifter för det kommande mediestödet som tagits fram av Myndigheten för press, radio och TV. I yttrandet välkomnar TU en del av föreskrifterna, men kritiserar flera av dem dels i formuleringar och detaljer, dels för att de...

Pin It on Pinterest