Det här gäller för beställ-tv

Fler än åtta av tio internetanvändare tittar på film och video via internet i dag. Och en stor andel av den gruppen tittar på klipp och sändningar via mediehusens tv-kanaler. Men vilka lagar och regler är det som gäller för den här typen av journalistik? Och är all...

Betänkandet (SOU 2008:116) ”En ny radio- och TV-lag”

Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat betänkande och vill anföra följande. 1. Inledande synpunkter AV-utredningen har haft ett omfattande uppdrag, bland annat att göra en allmän översyn av radio- och TV-lagen i...

Pin It on Pinterest